Dane wrażliwe osobiste - podlegają ochronie RODO

Robert

04.12.1965r.

mgr. prawa
inż. elektronik
mgr. logistyki
mgr.inż. melioracji wodnych

[google-translator]

OSOBOWOŚĆ NEOTENICZNA (kształcenie się przez całe życie)

EWSPiA
PW
WSLiM w Poznaniu
AR we Wrocławiu

CV Personalne

NAJWAŻNIEJSZE PEŁNIONE FUNKCJE

Ekspert / Analityk / Auditor / Egzaminator: PARP, BSI, Dekra, Tuv Nord, Przedsiębiorcy.

Ekspert ds. Projektów Naukowo-Badawczych oraz R&D: Wyższa Szkoła Handlowa, Społeczna Akademia Nauk, Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy, EPC Global, „IRC” Europejski Program Wymiany Technologicznej , STimulate Aerospace Research and Technology (START), Duże oraz MŚP Przedsiębiorstwa.

Członek Zarządu SHARP.

Przewodniczący Powiązania Kooperacyjnego Branży AGD.

Przewodniczący Powiązania Kooperacyjnego Branży Metalowej.

Ojciec i Neotoniczny Człowiek.

ŚCIEŻKA

Technik / Lider / Menadżer / Auditor / Ekspert / Przewodniczący Klastra / Egzaminator / Doradca / Ekspert Analityk

MISJA
Ojciec czwórki dorosłych, samodzielnych oraz inteligentnych dzieci.

Dane wrażliwe osobiste - podlegają ochronie RODO

Specjalizacja (quick)

ANALITYKA BIZNESOWA
ANALIZY WIELOKRYTERIOWE

POZYSKIWANIE ORAZ ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UNIJNYMI, BIZNESOWYMI ORAZ NAUKOWO-BADAWCZYMI

FRANCHISING / SIECI DYSTRYBUCJI

QUALITY / SYSTEMY ZARZĄDZANIA

AUDYT BIZNESOWY, WSKAŹNIKOWY KPIs

SZKOLENIA DLA BIZNESU

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
ZARZĄDZANIE WSKAŹNIKOWE

SOCJOLOGIA BIZNESU
SOCJOLOGIA W MARKETINGU

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

MARKETING STRATEGICZNY
BRAND QUALITY MARKETING

REJESTRACJA / UZYSKANIE LICENCJI
WYROBY MEDYCZNE

PRAWO MIĘDZYNARODOWE
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

LOGISTYKA MAGAZYNOWA / PRODUKCJI / PRZEPŁYWÓW MATERIAŁOWYCH ORAZ INFORMACYJNYCH

Dane wrażliwe osobiste - podlegają ochronie RODO

Kompetencje (quick)

ANALITYKA & ANALIZY

EKSPANSJA RYNKOWA

FRANCHISING & SIECI

FUNDUSZE KRAJOWE & UNIJNE

LOGISTYKA & SUPPLY CHAIN

RADAR KOMPETENCJI

JAKOŚĆ & ZARZĄDZANIE

SZKOLENIA

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Dane wrażliwe osobiste - podlegają ochronie RODO

Osiągnięcia (quick)

300,54mln pln.
POZYSKANEGO DOFINANSOWANIA

1,24tyś OSÓB PRZESZKOLONYCH

4,82tyś.KLIENTÓW (OD 1998r)

AUDITOR / EGZAMINATOR / EKSPERT

REZYDENT ZAGRANICZNY

MARKI: SHARP, PHILIPS, ZELMER, FACHOWIEC, BSI BRYTYJSKI INSTYTUT STANDARYZACJI, DEKRA, TUV NORD, INSTYTUT ENERGETYKI, PARP, JANTAR, PZ CORMAY, OCHNIK, KOSPAN, I&R AUDITORS, WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA, SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK, SGGW, WISBiOP, TONSIL, SILCARE I WIELE INNYCH ....

ZAŁOŻYCIEL ORAZ PRZEWODNICZĄCY
POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH

Dane wrażliwe osobiste - podlegają ochronie RODO

Interaktywne CV

Szczegółowe informacje w formacie multimedialnych, interaktywnych, wielokryterialnych danych.

Dane Osobiste

Historia Zawodowa

Doświadczenie

Specjalizacje

Umiejętności Informatyczne

Znajomość Języków

Działalność Dodatkowa

Osobowość

Segmentacja Klientów

INTERAKTYWNE CV
Proszę włączyć tryb pełnoekranowy ^

Dane wrażliwe osobiste - podlegają ochronie RODO

Specjalistyczne CV

Specjalistyczne informacje o aktywach, umiejętnościach, specjalizacji w formacie interaktywnych wielokryterialnych danych.

Umiejętności Analityczne / Matematyczne / Modelowe

Umiejętności Informatyczne, Programowania

Stosowanie Specjalistycznej Analityki Branżowej w Produkcji, Zarządzaniu, Prognozowaniu Przyszłości

Umiejętności stosowania Wielo-kryterialnych Metod Analitycznych

Katalog Specjalizacji Analitycznej

Umiejętności Branżowe - Ekspansja Rynkowa

Quality & Management

Opinie Klientów

Koszyk Klientów

LINKI DO SPECJALISTYCZNYCH INFORMACJI

Umiejętności Analityczne, Matematyczne, Statystyczne, Budowania Modeli Analiz

Zakres specjalizacji oraz umiejętności wykorzystania technik oraz modeli analitycznych.

Katalog Specjalizacji Analitycznej

Katalog specjalizacji analitycznej z segmentacją specjalistyczną, ekspercką.

Analityka, Statystyka Jakości w Produkcji i Zarządzaniu

Jakość w produkcji i zarządzaniu - Analityka oraz Dashboard.

Specjalizacja - Ekspansja Rynkowa

Zakres specjalizacji rynkowej oraz rezydencji.

Specjalizacja - Quality & Management

Zakres specjalizacji jakościowej oraz zarządczej.

Interaktywne Dossier - Opinie Klientów - Specjalizacje

Opinie Klientów pogrupowanych segmentacją specjalistyczną, branżową, naukową.

Interaktywne Dossier - Koszyk Klientów

Koszyk Klientów pogrupowanych segmentacją branżową, specjalistyczną.

Dane wrażliwe osobiste - podlegają ochronie RODO

Referencje

Biblioteka Analiz/Raportów/Dashboard

Dane wrażliwe osobiste - podlegają ochronie RODO