BENEFITY & RYZYKA MODELU PRACY INTERIM A360

Interaktywny daschboard benefitów oraz ryzyk modelu Interim A360

Interaktywny dashboard pobiera dane z serwera aktualizacyjnego online – czas pierwszego ładowania strony jest nieco dłuższy.

A360 Zawartość Interim A360

Dasboard zawiera zwymiarowane najważniejsze KORZYŚCI wynikające z zatrudnienia ekspertów w modelu Interim A360
- w opozycji -
do zdecydowanie niższych BENEFITÓW oraz wyższego RYZYKA poprzez zatrudnienie Pracownika na pełny etat lub Pracownika do przyuczenia.

Najważniejsze Benefity Interim A360

1. Efektywność Kosztowa.
2. Standaryzacja & Płynna Modyfikacja.
3. Bez Przyuczania & Natychmiast Dostępny Potencjał.
4. Obiektywność & Pryzmat.
5. Doświadczenie & Ekspertyza & Ekspert.
6. Przywództwo Transformacyjne.
7. Zastępstwo na Czas Absencji.
8. Wsparcie Eksperckie & Stabilność.
9. Ciągłość & Spójność.
10. Wielofunkcyjność & Wiele Kompetencji.
11. Trwałość Warsztatu & Dojrzałość & Skalowalność.
12. Prezentacja Obrazem & Marketing Wizualizacyjny.
13. Aktualizacja Danych & Model "One Click".

Przykład nawigacji wizualizacji Interim A360

Informacje o obsłudze dashboard Interim A360

1. Rekomendujemy obsługę w widoku na pełnym ekranie.
2. Analiza jest wykonana w technologii analizy wielokryteriowej.
3. Filtrowanie danych odbywa się poprzez operacje bezpośrednio wykonywane przez Państwa w dashboard Interim A360.
4. Najechanie kursorem pola danych wywołuje podświetlenie szczegółowych informacji.
5. "Kliknięcie" na daną w dashboard Interim A360 spowoduje wejście głębiej w strukturę analizy.

Skuteczność Formy Przekazu
Filtrowanie zawartości analiz jest wielopoziomowe w głąb danych oraz wielokryterialne.
Analizy mogą zawierać inteligentne systemy szukania i filtrowania.
Szablon wykonuje się tylko raz – następnie online aktualizuje się dane wejściowe.
Jedynym ograniczeniem widoków jest szablon, potrzeba, kultura biznesu oraz skuteczność przekazu.
Formy Prezentacji Analiz
Monitor Zarządzania / Kokpit Menadżerski,
QR Code oraz link do online prezentacji Analizy A360 u Pracowników i Partnerów,
Generowanie PDF, Power point (eksport obrazu  każdego widoku po włączeniu filtru przez Prezentera treści,
Eksport treści do formatu Excell.
Prezentacja widoków analiz na autoryzowanych telefonach.
Skuteczność Wizualizacji A360
Kilkaset szablonów, widoków wykresów,
Kilkaset form skutecznej prezentacji i przekazu treści,
Standardy naukowe skuteczności postrzegalności treści i przesłania marketingowego wyników.
Mobilność – zdolność do wizualizacji analiz firmowych na każdym nośniku z dostępem do internetu.
Standard wizualizacji – od roboczego (codziennej pracy) widoku do konferencyjnego oficjalnego.
Layout
Indywidualny Marki / Firmowy
Konferencyjny
Kooperacyjny
Strategiczny
Wydziałowy
Operacyjny
Klastrowy
Publiczny

Biblioteka Poglądowa Analiz / Raportów / Dashboard

Poziom Zadowolenia z Usług Analiz

Referencje