Loading...

Instytut Analiz Personalizowanych

Specjalizacja

Analizy Biznesowe, Raporty, Sprawozdania oraz Wizualizacja Informacji

Jesteś Członkiem Zarządu, Menadżerem, Liderem, Specjalistą lub pracownikiem
Jesteś mikro, małym, średnim Podmiotem, czy dużą lub korporacyjną Organizacją
Zapraszamy

Usługi Analiz Biznesowych

Analizy Biznesowe

Zarządzanie, Dystrybucja, Marketing, Logistyka, Przepływy Materiałowe i Informacyjne, Zakupy, Zapasy, Dostawcy, Odbiorcy, Produkcyjne, Kapitału Ludzkiego.

Usługi Analiz Finasowych

Analizy Finansowe

Przepływów Finansowych, Zadłużenia, Zobowiązań, Zwrotu z Aktywów Finansowych, Prognostyczne, Ryzyka Finansowego, Księgowości Zarządczej i Podatkowej.

Usługi Analiz Wskaźnikowych

Analizy Wskaźnikowe

Modele Wskaźnikowe Sukcesu (CSF), Kluczowe Wskaźniki Efektywności (KPI)

Usługi Analiz Rynkowych

Analizy Rynkowe

Ekspansja Rynkowa, Rynki Zbytu, Rynki Zakupowe, Benchmarking Branżowy, Analizy Geolokalizacyjne

Usługi Analiz Gospodarczych

Analizy Gospodarcze

Optymalizacji, Ryzyka, Rentowności, Zwrotu z Zaangażowanych Aktywów, Prognostyczne, Marketingowe, Branżowe.

Usługi Analiz Wydziałowych

Analizy Wydziałowe

Zwrot z Kapitału Ludzkiego, Zwrot z Infrastruktury, Wskaźniki Rentowności Projektowej, Specjalizacji, Obszaru, Wskaźniki Sprawnościowe, IT, Serwisowe.

Usługi Wizualizacji Danych

Wizualizacje Prezentacje

Wizualizacje Danych Informacji, Korelacji, Konferencyjne, Zarządcze, Decyzyjne, Projektowe, Robocze, Wydziałowe, Strategiczne, Operacyjne, Taktyczne.

Usługi Konwersji Danych na Decyzje Biznesowe

Konwersja

Konwersja danych na propozycje decyzyjne strategiczne, operacyjne, taktyczne, prognostyczne, planistyczne, projektowe, ekspansji i zabezpieczenia ryzyk.

Monitory Zarządcze

Online Dashboard

Tworzenie Systemów oraz Indywidualnych Monitorów Zarządzania do Prezentacji Online Wyników Analiz oraz Informacji Rynkowej, Dotacyjnej, Gospodarczej i Projektowej.

Link do Monitorów Zarządczych

Kokpity Menadżerskie

Online Kokpity Menadżerskie

Tworzenie Systemów oraz Indywidualnych Kokpitów Menadżerskich do Prezentacji Danych Zarządczych, Projektowych, Funkcjonowania Wydziałów, Kooperacyjnych.

Link do Kokpitów Menadżerskich

Pulpity Wizualizacyjne

Online Pulpity Wizualizacji Danych

Tworzenie Indywidualnych Pulpitów Informacyjnych do Interaktywnej Prezentacji Danych.

Link do Pulpitów Wizualizacji Interaktywnych

Obszary Wsparcia

Rady Nadzorcze
Zarząd
Kierownictwo
Liderzy / Specjaliści
Pracownicy
Mikro Podmioty
Małe Podmioty
Średnie Podmioty
Duże Podmioty
Organizacje
Management
Eksport
Sprzedaż
Produkcja
HR / KL Kapitał Ludzki
Sieci Dystrybucji
Marketing
Logistyka
Magazynowanie
IT

Przykłady analiz oraz wizualizacji na kokpitach menadżerskich A360

Zapraszamy do wejścia w interakcje ze stroną, poprzez menu lub linki.

Biblioteka Analiz / Raportów/Dashboard

Poziom Zadowolenia z Usług Analiz

Referencje

Proszę zadzwoń do Eksperta
Translate »