Loading...

Instytut Analiz Personalizowanych

A360 Portale R&D

Zakres Usług

Specjalizacja

Analizy Biznesowe

Wskaźnikowe
Marketingowe
Produkcyjne
Logistyczne
Produktowe
Finansowe
Handlowe
Eksportowe
Rynkowe
HR

Raporty / Sprawozdania

Kapitału Ludzkiego
Marketingowe
Produkcyjne
Produktowe
Logistyczne
Finansowe
Branżowe
Handlowe
Rynkowe
Targowe

Statystyki

Łańcucha dostaw
Kooperacyjne
Korporacyjne
Eksportowe
Importowe
Branżowe
Rynkowe
Firmowe
Kapitałowe
Giełdowe

Wizualizacje Informacji

Międzywydziałowe*
Mobilne aplikacyjne
Monitory danych*
Kooperacyjne*
Bazodanowe*
Social Media*
Klastrowe*
Webowe*
Mobilne*
*wizualizacje nie wymagają oprogramowania IT

Obszary Wsparcia

Rady Nadzorcze
Zarządy Podmiotów
Kierownictwo Firm
Liderzy / Specjaliści
Pracownicy
Mikro Podmioty
Małe Przedsiębiorstwa
Średnie Przedsiębiorstwa
Duże Podmioty Korporacyjne
Klastry i Stowarzyszenia
Sieci Dystrybucyjne
Eksport / Import
Handel / Usługi
Management
Produkcja
HR/KL Kapitał Ludzki
Magazynowanie
Marketing
Logistyka
IT / Serwis

Biblioteka Analiz / Raportów/Dashboard

Poziom Zadowolenia z Usług Analiz

Referencje

Translate »