REJESTR SUPLEMENTÓW I ŻYWNOŚCI WZBOGACONEJ
DANE DEKLARATYWNE PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH

POLSKA

Rejestr Suplementów i Żywności Wzbogaconej - Skład Chemiczny

Prezentujemy zgłoszone do obrotu w POLSCE suplementy żywności i ich aktywne substancje.

Program
"Zdrowie Dzieci na 360"
Opis danych

W Polsce prowadzony jest system zgłoszeń wprowadzanych do obrotu środków spożywczych, tj:

 • suplementy diety,
 • żywność wzbogacana,
 • żywność specjalnego przeznaczenia medycznego,
 • preparaty do początkowego żywienia niemowląt,
 • preparaty do dalszego żywienia niemowląt zawierające substancje inne niż te wymienione w załączniku II rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/127 (od 22 lutego 2020),
 • preparaty do dalszego żywienia niemowląt wytwarzane z hydrolizatów białkowych (od 22 lutego 2021r.),
 • środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy ciała (od 27 października 2022 r.).
Rekomendujemy wykorzystanie Dashboard A360 w zakresie pozyskania wiedzy oraz zwiększenia świadomości w zakresie:
 • Informacji dotyczących zgłoszonych przez Producentów/ Dystrybutorów suplementów i zawartych w nich substancji,
 • Informacji o zawartości deklaratywnej składu suplementu z określeniem substancji w nich zawartych,
 • Informacji o Podmiocie Odpowiedzialnym za Produkty,
 • Informacji o liczbie produktów zawierających daną substancję czynną,
 • Wczesnego wykrywania i oceny możliwych sygnałów bezpieczeństwa dla suplementów;
 • Rozszerzonej informacji o suplementach oraz żywności wzbogaconej wprowadzonych do obrotu w Polsce.
 
Prezentowane dane – deklaracje producentów / dystrybutorów suplementów.
 
Niniejszy Dashboard ma służyć Rodzicom/Społeczności w celach podniesienia świadomości o suplementach i wzbogaconej żywności oraz zawartych w nim substancjach, także w kontekście możliwych działań niepożądanych.

REJESTR SUPLEMENTÓW I ŻYWNOŚCI WZBOGACONEJ W POLSCE - PULPIT NAWIGACYJNY

PULPITY WIZUALIZACYJNE / DASHBOARDS A360

Analizy w Pulpitach Informacyjnych (Dashboards) zostały przygotowane przez Ekspertów A360 dla Ogółu Społeczeństwa i Specjalistów.

Skuteczność Wizualizacji oraz Przekazu A360
Wszelkie Informacje znajdują się w dedykowanych "Pulpitach Wizualizacyjnych" do samodzielnej obsługi wizualizacji Danych za pomocą filtrów wyboru

1. Rekomendujemy obsługę Dashboard w widoku na pełnym ekranie (ikonka <-->).
2. Filtry pozwalają zawęzić kryteria wyszukiwania do danej substancji / związku chemicznego.
3. Filtry pozwalają na jedno lub opcjonalnie wielokrotny wybór.
4. Filtry można zaznaczać i odznaczać w zależności od potrzeb (wielokrotny lub jednokrotny wybór).
5. Na wyświetlanych Danych po najechaniu kursorem mogą pojawiać się dodatkowe informacje uzupełniające.
6. Na wyświetlanych wykresach i danych poprzez zaznaczenie informacji można także zawęzić kryteria wyświetlania dla danego zaznaczenia.
7. Po zaznaczeniu na wykresie danej powrót do poprzedniego widoku jest możliwy po ponownym jej wybraniu.
8. W przypadku zbyt dużej ilości wyborów i braku możliwości zorientowania się w łańcuchu wybranej informacji, zawsze można nacisnąć przycisk "Resetuj Filtry".
9. Przycisk "Resetuj Filtry" przywraca filtry i zaznaczenia do pierwotnych ustawień.
10. W przypadku danych w angielskiej wersji językowej wystarczy zainstalować oryginalne "pluginy" dla używanej przeglądarki.


Wybranie filtrem i zaznaczenie szukanej substancji/związku powoduje dostęp do KARTY SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH za pomocą przycisków.

Dashboard'y ze względu na obszerność danych NIE SĄ OPTYMALIZOWANE na urządzenia Mobilne
Szybkość ładowania Dashboard'u poniżej zależy od szybkości połączenia internetowego
Rekomendujemy obsługę Dashboard w widoku na pełnym ekranie (ikonka <-->)

Analizy zostały bezpłatnie przygotowane przez wolontariuszy A360 dla rodziców i społeczeństwa.

Informacje dodatkowe

Zasady wprowadzania po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wybranych kategorii żywności określają przepisy art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

W związku z art. 29 ust 1 ww. ustawy podmiot działający na rynku spożywczym, który wprowadza lub ma zamiar wprowadzić po raz pierwszy do obrotu produkty objęte obowiązkiem powiadamiania jest obowiązany powiadomić o tym Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zanim podmiot dokona powiadomienia o pierwszym wprowadzeniu określonego środka spożywczego w trybie art. 29 ww. ustawy powinien rejestrować lub zatwierdzić swoją działalność.

Odpowiedzialność

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności

Wraz z Dashboard prezentujemy klauzulę o wyłączeniu odpowiedzialności.
Klauzula zawiera następujące informacje:

 • Informacje zamieszczone na tej stronie internetowej nie stanowią potwierdzenia potencjalnego związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy suplementem, a obserwowanym lub domniemanym działaniem niepożądanym.
 • Informacje na tej stronie internetowej dotyczą wyłącznie deklaracji PRODUCENTA/ DYSTRYBUTORA.
 • Ocena związku przyczynowo-skutkowego między SUPLEMENTEM a działaniem niepożądanym jest częścią ciągłego monitorowania korzyści i ryzyka stosowania leku. W ocenie tej uwzględnia się wiele czynników, takich jak jednostka chorobowa i wywiad chorobowy, dolegliwości pacjenta.
 • Zamieszczone informacje mogą zawierać znane substancje a w konsekwencji działania niepożądane.
 • Dashboard nie należy ich traktować jako jedyne źródło informacji przy podejmowaniu decyzji co do zakupu lub informacji i suplemencie oraz wzbogaconej żywności. Należy uwzględnić także inne dostępne źródła informacji, np. takie jak informacja o produkcie oraz głównie stosować się do zaleceń pracownika medycznego.
 • Pacjenci i konsumenci nie powinni przerywać stosowania suplementów bez wcześniejszej konsultacji z osobą wykonującą zawód medyczny, chyba, że wykonują tę czynność na własne ryzyko i odpowiedzialność.
Płatność

Dashboard został wykonany przez Ekspertów A360 do korzystania z jego zasobów bezpłatnie.

Dashboard powstał w ramach realizacji pracowniczego, społecznego programu A360 o nazwie “Leki i Suplementy” oraz “Zdrowie Dzieci na 360”, w trybie wolontariatu współpracujących analityków oraz informatyków.