REJESTR PRODUKTÓW LECZNICZYCH
I SUBSTANCJI W POLSCE

REJESTR PUBLICZNY PRODUKTÓW LECZNICZYCH ORAZ AKTYWNYCH SUBSTANCJI

Prezentujemy dopuszczone do obrotu w POLSCE produkty lecznicze i ich aktywne substancje.

Program
"Zdrowie Dzieci na 360"
Opis danych
W Polsce prowadzony jest system regulacji ds. leków. Sprawozdawczość elektroniczna jest obowiązkowa dla posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych oraz tzw. sponsorów badań klinicznych.
Poniższy Dashboard umożliwia rodzicom, osobom zainteresowanym:
 • Dokonać analizy Podmiotów Odpowiedzialnych w łańcuchu dostaw, które są uczestnikami rynku Polskiego,
 • Sprawdzić udział Podmiotów polskich i zagranicznych w rynku produktów leczniczych,
 • Dokonać analizy Substancji Czynnych zawartych w Produkcie Leczniczym,
 • Zapoznać się z Ulotką Informacyjną Produktu Leczniczego,
 • Zapoznać się z dokumentem Charakterystyki opisującym cechy fizykochemiczne Produktu Leczniczego,
 • Zapoznać się z zapisami dokumentu deklaratywnego Producenta w kontekście bezpieczeństwa jak i zagrożeń w spożywaniu leku (w tym działań niepożądanych).
 
Rekomendujemy wykorzystanie Dashboard A360 w zakresie pozyskania wiedzy oraz większej świadomości w zakresie:
 • Informacji dotyczących dopuszczonych produktów leczniczych i zawartych w nich substancji,
 • Informacji o zawartości deklaratywnej dokumentu informacyjnego produktu leczniczego i substancji deklarowanej publicznie przez producenta,
 • Informacji o charakterystyce leku i zawartej substancji,
 • Informacji deklaratywnych producentów o możliwych działaniach niepożądanych produktów leczniczych oraz ich substancji,
 • Wczesne wykrywanie i ocena możliwych sygnałów niebezpieczeństwa;
 • Dostępnych informacji o produkcie dla leków dopuszczonych do obrotu w POLSCE.
Deklaracje producentów leków zawarte są na ulotkach informacyjnych i dokumencie zgłoszonej charakterystyki składu substancji.
Niniejszy Dashboard ma służyć Rodzicom/Społeczności w celach podniesienia świadomości o produkcie leczniczym i zawartych w nim substancji, także w kontekście działań niepożądanych.

PRODUKTY LECZNICZE W POLSCE - PULPIT NAWIGACYJNY

PULPITY WIZUALIZACYJNE / DASHBOARDS A360

Analizy w Pulpitach Informacyjnych (Dashboards) zostały przygotowane przez Ekspertów A360 dla Ogółu Społeczeństwa i Specjalistów.

Skuteczność Wizualizacji oraz Przekazu A360
Wszelkie Informacje znajdują się w dedykowanych "Pulpitach Wizualizacyjnych" do samodzielnej obsługi wizualizacji Danych za pomocą filtrów wyboru

1. Rekomendujemy obsługę Dashboard w widoku na pełnym ekranie (ikonka <-->).
2. Filtry pozwalają zawęzić kryteria wyszukiwania do danej substancji / związku chemicznego.
3. Filtry pozwalają na jedno lub opcjonalnie wielokrotny wybór.
4. Filtry można zaznaczać i odznaczać w zależności od potrzeb (wielokrotny lub jednokrotny wybór).
5. Na wyświetlanych Danych po najechaniu kursorem mogą pojawiać się dodatkowe informacje uzupełniające.
6. Na wyświetlanych wykresach i danych poprzez zaznaczenie informacji można także zawęzić kryteria wyświetlania dla danego zaznaczenia.
7. Po zaznaczeniu na wykresie danej powrót do poprzedniego widoku jest możliwy po ponownym jej wybraniu.
8. W przypadku zbyt dużej ilości wyborów i braku możliwości zorientowania się w łańcuchu wybranej informacji, zawsze można nacisnąć przycisk "Resetuj Filtry".
9. Przycisk "Resetuj Filtry" przywraca filtry i zaznaczenia do pierwotnych ustawień.
10. W przypadku danych w angielskiej wersji językowej wystarczy zainstalować oryginalne "pluginy" dla używanej przeglądarki.


Wybranie filtrem i zaznaczenie szukanej substancji/związku powoduje dostęp do KARTY SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH za pomocą przycisków.

Dashboard'y ze względu na obszerność danych NIE SĄ OPTYMALIZOWANE na urządzenia Mobilne
Szybkość ładowania Dashboard'u poniżej zależy od szybkości połączenia internetowego
Rekomendujemy obsługę Dashboard w widoku na pełnym ekranie (ikonka <-->)

Analizy zostały bezpłatnie przygotowane przez wolontariuszy A360 dla rodziców i społeczeństwa.

Informacje dodatkowe

W przypadku leków zarejestrowanych w procedurze centralnej dostęp do zgłoszeń można uzyskać zarówno poprzez nazwę handlową leku, jak i nazwę substancji czynnej.

W przypadku leków zarejestrowanych w procedurze narodowej, dostęp jest możliwy poprzez nazwę substancji czynnej w produkcie leczniczym. powyższy Dashboard prezentuje produkty lecznicze zatwierdzone w procedurze narodowej.

Odpowiedzialność

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności

Wraz z Dashboard prezentujemy klauzulę o wyłączeniu odpowiedzialności.
Klauzula zawiera następujące informacje:

 • Informacje zamieszczone na tej stronie internetowej nie stanowią potwierdzenia potencjalnego związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy lekiem, a obserwowanym działaniem (obserwowanymi działaniami).
 • Informacje na tej stronie internetowej dotyczą związków przyczynowo-skutkowych z lekami opartych na obserwacjach i opinii PRODUCENTA.
 • Ocena związku przyczynowo-skutkowego między lekiem a działaniem niepożądanym jest częścią ciągłego monitorowania korzyści i ryzyka stosowania leku. W ocenie tej uwzględnia się wiele czynników, takich jak jednostka chorobowa i wywiad chorobowy pacjenta.
 • Zamieszczone informacje mogą zawierać znane działania niepożądane już opisane w charakterystyce produktu leczniczego (ChPL) i ulotce dla pacjenta.
 • Dashboard nie należy ich traktować jako jedyne źródło informacji przy podejmowaniu decyzji co do sposobu leczenia pacjenta. Należy uwzględnić także inne dostępne źródła informacji, np. takie jak informacja o produkcie/ wskazania do stosowania leku oraz głównie stosować się do zaleceń lekarza.
 • Pacjenci i konsumenci nie powinni przerywać stosowania leku, ani zmieniać leku bez wcześniejszej konsultacji z osobą wykonującą zawód medyczny.
Płatność

Dashboard został wykonany przez Ekspertów A360 do korzystania z jego zasobów bezpłatnie.

Dashboard powstał w ramach realizacji pracowniczego, społecznego programu A360 o nazwie “Leki i Suplementy” oraz “Zdrowie Dzieci na 360”, w trybie wolontariatu współpracujących analityków oraz informatyków.