CHOROBY DZIECI I DOROSŁYCH

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE SZCZEPIONEK

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH SKUTKÓW NIEPOŻĄDANEGO DZIAŁANIA SZCZEPIONEK

Prezentujemy zarejestrowane w VAERS tzw. działania niepożądane szczepionek.

Program
"Zdrowie Dzieci na 360"
Opis danych
Zgłoszenia zdarzeń niepożądanych, są rejestrowane w systemie np. VAERS. Publikujemy działania niepożądane, które występują po szczepieniu i tylko takie które zostały zgłoszone.
Dostawcy szczepionek są zachęcani do zgłaszania jakiegokolwiek klinicznie istotnego stanu zdrowia osoby poddanej szczepieniu, nawet wtedy, gdy szczepionka mogła nie być jedyną przyczyną wystąpienia działania niepożądanego. Zgłoszenia działań niepożądanych jednakże są obowiązkowe w procesie funkcjonowania Służby Zdrowia.
Mocnymi stronami VAERS jest to, iż często może szybciej wykryć objaw lub zaobserwować wczesną wskazówka lub co najmniej ostrzeżenie przed wystąpieniem istotnego problemu bezpieczeństwa ze szczepionką.
 
Dostępne dane przedstawiamy w języku angielskim – język obowiązujący przy zgłoszeniu. W przyszłości będziemy pracować nad ich przekładem do języka polskiego (wersja informacyjna).

ZGŁASZANE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE SZCZEPIONEK - DASHBOARD

PULPITY WIZUALIZACYJNE / DASHBOARDS A360

Analizy w Pulpitach Informacyjnych (Dashboards) zostały przygotowane przez Ekspertów A360 dla Ogółu Społeczeństwa i Specjalistów.

Wszelkie Informacje znajdują się w dedykowanych "Pulpitach Wizualizacyjnych" do samodzielnej obsługi wizualizacji Danych za pomocą filtrów wyboru

1. Rekomendujemy obsługę Dashboard w widoku na pełnym ekranie (ikonka <-->).
2. Filtry pozwalają zawęzić kryteria wyszukiwania do danej substancji / związku chemicznego.
3. Filtry pozwalają na jedno lub opcjonalnie wielokrotny wybór.
4. Filtry można zaznaczać i odznaczać w zależności od potrzeb (wielokrotny lub jednokrotny wybór).
5. Na wyświetlanych Danych po najechaniu kursorem mogą pojawiać się dodatkowe informacje uzupełniające.
6. Na wyświetlanych wykresach i danych poprzez zaznaczenie informacji można także zawęzić kryteria wyświetlania dla danego zaznaczenia.
7. Po zaznaczeniu na wykresie danej powrót do poprzedniego widoku jest możliwy po ponownym jej wybraniu.
8. W przypadku zbyt dużej ilości wyborów i braku możliwości zorientowania się w łańcuchu wybranej informacji, zawsze można nacisnąć przycisk "Resetuj Filtry".
9. Przycisk "Resetuj Filtry" przywraca filtry i zaznaczenia do pierwotnych ustawień.
10. W przypadku danych w angielskiej wersji językowej wystarczy zainstalować oryginalne "pluginy" dla używanej przeglądarki.


Wybranie filtrem i zaznaczenie szukanej substancji/związku powoduje dostęp do KARTY SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH za pomocą przycisków.

Dashboard'y ze względu na obszerność danych NIE SĄ OPTYMALIZOWANE na urządzenia Mobilne
Szybkość ładowania Dashboard'u poniżej zależy od szybkości połączenia internetowego
Rekomendujemy obsługę Dashboard w widoku na pełnym ekranie (ikonka <-->)

Analizy zostały bezpłatnie przygotowane przez wolontariuszy A360 dla rodziców i społeczeństwa.

Informacje dodatkowe

VAERS jest jednym z elementów wieloaspektowego podejścia CDC i FDA do monitorowania bezpieczeństwa po tym, jak szczepionki są licencjonowane lub dopuszczone do stosowania. Istnieje wiele, uzupełniających się systemów, których CDC i FDA używają do przechwytywania i walidacji danych z różnych źródeł. VAERS został zaprojektowany w celu szybkiego wykrywania nietypowych lub nieoczekiwanych wzorców zdarzeń niepożądanych, określanych również jako „sygnały bezpieczeństwa”. Jeśli w VAERS zostanie znaleziony możliwy sygnał bezpieczeństwa, przeprowadzana jest dalsza analiza z innymi systemami bezpieczeństwa, takimi jak program CDC’s Vaccine Safety Datalink (VSD) i Clinical Immunization Safety Assessment (CISA) lub w systemie FDA BEST (Biologics Effectiveness and Safety). Systemy te są mniej dotknięte ograniczeniami spontanicznych i dobrowolnych sprawozdawczości w VAERS i mogą lepiej ocenić możliwe powiązania między szczepieniem a zdarzeniami niepożądanymi.

Odpowiedzialność

Raporty VAERS mogą zawierać informacje, które są niekompletne, niedokładne lub zostały zweryfikowane w sposób naukowy. Raporty do VAERS mogą być również stronnicze wynikające np. z przeświadczenia lekarza. W rezultacie istnieją ograniczenia w jaki sposób dane mogą być wykorzystywane do celów naukowych. Dane z raportów VAERS powinny być zawsze interpretowane z myślą o tych ograniczeniach.

Dashboard został wykonany przez Ekspertów A360 oraz zostały zagregowane dane dochowując najwyższej staranności. Grupa A360 nie ponosi odpowiedzialności za dostarczane dane przez światowe, europejskie i krajowe instytucje. Dane mają charakter poglądowy w celach wnioskowania.

Najważniejsze względy i ograniczenia danych VAERS:

  • Nie można interpretować dostępnych danych, jedynie jako dowód związku przyczynowego między szczepionką a zdarzeniem niepożądanym lub jako dowód na istnienie, nasilenie, częstotliwość lub częstość występowania problemów związanych ze szczepionkami.
  • Raporty mogą zawierać niekompletne, niedokładne, przypadkowe i niesprawdzone informacje.
  • VAERS nie uzyskuje zapisów kontrolnych w każdym raporcie. Jeśli raport jest sklasyfikowany jako poważny, VAERS prosi o dodatkowe informacje, takie jak dokumentacja zdrowotna, w celu dalszej oceny sprawozdania.
  • Dane VAERS są ograniczone do zgłaszania zdarzeń niepożądanych szczepionki otrzymanych między 1990 r. a ostatnią datą, dla której dostępne są dane.
  • Dane VAERS nie stanowią wszystkich znanych informacji dotyczących bezpieczeństwa szczepionki i powinny być interpretowane w kontekście innych informacji naukowych.
Płatność

Dashboard został wykonany przez Ekspertów A360 do korzystania z jego zasobów bezpłatnie.

Dashboard powstał w ramach realizacji pracowniczego, społecznego programu A360 o nazwie “Leki i Suplementy” oraz “Zdrowie Dzieci na 360”, w trybie wolontariatu współpracujących analityków oraz informatyków.