ZAGROŻENIA ZDROWIA

SKUTKI UŻYCIA SUBSTANCJI / ZWIĄZKÓW

SKUTKI UŻYCIA SUBSTANCJI/ ZWIĄZKÓW

Prezentujemy wszystkie substancje i związki chemiczne znane ludzkości, które mogą stanowić zagrożenie dla człowieka (w tym płodu ludzkiego).

Program
"Zdrowie Dzieci na 360"
Opis danych

Dane związane z oddziaływaniem substancji i związków chemicznych dostarczają informacji na temat:

 • różnych typów TOKSYCZNOŚCI / ZAGROŻEŃ / DZIAŁAŃ UCZULAJĄCYCH / ŻRĄCYCH / PODRAŻNIAJĄCYCH oddziałujących na:
  • NARZĄDY ODDECHOWE oraz proces INHALACYJNY,
  • NARZĄDY i proces POKARMOWY,
  • OCZY oraz proces WIDZENIA,
 • różnych typów DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH / ZAGRAŻAJĄCYCH skórze człowieka,
 • możliwej i uprawdopodobnionej metodą wieloletnich badań i testów medycznych RAKOTWÓRCZOŚCI wynikającej z dłuższego kontaktu ze związkiem,
 • szkodliwego oddziaływania na ROZRODCZOŚĆ, LAKTACJE, DZIAŁANIA MUTAGENNE na KOMÓRKI oraz emisje do PŁODU.

SKUTKI UŻYCIA SUBSTANCJI / ZWIĄZKÓW - DASHBOARD

PULPITY WIZUALIZACYJNE / DASHBOARDS A360

Analizy w Pulpitach Informacyjnych (Dashboards) zostały przygotowane przez Ekspertów A360 dla Ogółu Społeczeństwa i Specjalistów.

Wszelkie Informacje znajdują się w dedykowanych "Pulpitach Wizualizacyjnych" do samodzielnej obsługi wizualizacji Danych za pomocą filtrów wyboru

1. Rekomendujemy obsługę Dashboard w widoku na pełnym ekranie (ikonka <-->).
2. Filtry pozwalają zawęzić kryteria wyszukiwania do danej substancji / związku chemicznego.
3. Filtry pozwalają na jedno lub opcjonalnie wielokrotny wybór.
4. Filtry można zaznaczać i odznaczać w zależności od potrzeb (wielokrotny lub jednokrotny wybór).
5. Na wyświetlanych Danych po najechaniu kursorem mogą pojawiać się dodatkowe informacje uzupełniające.
6. Na wyświetlanych wykresach i danych poprzez zaznaczenie informacji można także zawęzić kryteria wyświetlania dla danego zaznaczenia.
7. Po zaznaczeniu na wykresie danej powrót do poprzedniego widoku jest możliwy po ponownym jej wybraniu.
8. W przypadku zbyt dużej ilości wyborów i braku możliwości zorientowania się w łańcuchu wybranej informacji, zawsze można nacisnąć przycisk "Resetuj Filtry".
9. Przycisk "Resetuj Filtry" przywraca filtry i zaznaczenia do pierwotnych ustawień.
10. W przypadku danych w angielskiej wersji językowej wystarczy zainstalować oryginalne "pluginy" dla używanej przeglądarki.


Wybranie filtrem i zaznaczenie szukanej substancji/związku powoduje dostęp do KARTY SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH za pomocą przycisków.

Dashboard'y ze względu na obszerność danych NIE SĄ OPTYMALIZOWANE na urządzenia Mobilne
Szybkość ładowania Dashboard'u poniżej zależy od szybkości połączenia internetowego
Rekomendujemy obsługę Dashboard w widoku na pełnym ekranie (ikonka <-->)

Analizy zostały bezpłatnie przygotowane przez wolontariuszy A360 dla rodziców i społeczeństwa.

Informacje dodatkowe

Dane zawierają ponad PÓŁ MILIONA substancji / związków chemicznych znanych ludzkości, które mają NIEOBOJĘTNY wpływ na CZŁOWIEKA oraz jego DOBROSTAN.

Informacje zostały zintegrowane oraz zoptymalizowane pod kątem oddziaływania na człowieka z dostępem do rozszerzonych informacji klasyfikacyjnych, 2d/3d, fizyko-chemicznych, dotyczący pomocy w przypadku użycia/kontaktu oraz patentów i publikacji naukowych, dziedzinowych z nimi związanych.

Dane dostępne za pomocą przycisków przy niektórych substancjach/związkach mogą nie zawierać danych istotnych – dlatego zrezygnowano z ich upubliczniania.

W konsekwencji odpowiedzi serwerów mają poniższe komunikaty: 

a) Komunikat “NOT FOND” – substancja nie ma w tej kategorii założonej międzynarodowej KARTY

b) Komunikat “No result were found” – na temat substancji/związku nie założono specjalistycznych artykułów NAUKOWYCH

W grupie “Kategorie zagrożeń dla zdrowia” po wybraniu substancji / związku pojawią się adekwatne do wyboru dwa komunikaty:

 • “TAK” – substancja/związek jest NIEOBOJĘTNY dla człowieka w tej kategorii,
 • “(BLANK)” – substancja / związek w tej kategorii jest OBOJĘTNY dla człowieka (co nie oznacza, że w większym stężeniu lub w połączeniu z inną substancją / związkiem może stanowić “NIEBEZPIECZNY” środek chemiczny).
Odpowiedzialność

Dashboard został wykonany przez Ekspertów A360 oraz zostały zagregowane dane dochowując najwyższej staranności. Grupa A360 nie ponosi odpowiedzialności za dostarczane dane przez europejskie i krajowe instytucje. Dane mają charakter poglądowy w celach wnioskowania.

W przypadku niepewności co do substancji/związku należy zasięgnąć porady specjalistów (np. lekarza, chemika, biologa, etc.).

Płatność

Dashboard został wykonany przez Ekspertów A360 do korzystania z jego zasobów bezpłatnie.

Dashboard powstał w ramach realizacji pracowniczego, społecznego programu A360 o nazwie “Leki i Suplementy” oraz “Zdrowie Dzieci na 360”, w trybie wolontariatu współpracujących analityków oraz informatyków.