CHOROBY DZIECI
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE PRODUKTÓW LECZNICZYCH I SUBSTANCJI - POLSKA

WERSJA NA URZĄDZENIA MOBILNE
Program
"Zdrowie Dzieci na 360"
WYKAZ PROGNOZOWANYCH SKUTKÓW NIEPOŻĄDANEGO DZIAŁANIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH (w tym szczepionek) ORAZ SUBSTANCJI

Prezentujemy dopuszczone do obrotu w POLSCE produkty lecznicze i ich aktywne substancje mogące wywoływać potencjalne działania niepożądane. Po wybraniu produktu leczniczego możecie Państwo klikając na odpowiednie przyciski przenieść się do np. rejestru fizycznie zarejestrowanych na świecie działań niepożądanych wybranego specyfiku.

Opis danych
W Polsce prowadzony jest system regulacji ds. leków. Sprawozdawczość elektroniczna jest obowiązkowa dla posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych oraz tzw. sponsorów badań klinicznych.
Rekomendujemy wykorzystanie Dashboard A360 w zakresie pozyskania wiedzy oraz większej świadomości w zakresie:
 • Informacji dotyczących dopuszczonych produktów leczniczych i zawartych w nich substancji,
 • Informacji o zawartości deklaratywnej dokumentu informacyjnego produktu leczniczego i substancji deklarowanej publicznie przez producenta,
 • Informacji o charakterystyce leku i zawartej substancji,
 • Informacji deklaratywnych producentów o możliwych działaniach niepożądanych produktów leczniczych oraz ich substancji,
 • Wczesnego wykrywania i ocena możliwych sygnałów bezpieczeństwa;
 • Zgłębiania informacji o produkcie dla leków dopuszczonych do obrotu w POLSCE.
Deklaracje producentów leków ujawniane są na ulotkach informacyjnych i dokumencie zgłoszonej charakterystyki substancji (w tym potencjalne działania niepożądane).
Niniejszy Dashboard ma służyć Rodzicom w celach podniesienia świadomości o produkcie leczniczym i zawartych w nim substancjach, także w kontekście działań niepożądanych.
Dashboard A360

Pierwsze ładowanie - ze względu na wielokryterialność danych prosimy poczekać na ukończenie upubliczniania wizualizacji.

Skuteczność Wizualizacji oraz Przekazu A360
Informacje techniczne obsługi Dashboard A360

1. Rekomendujemy obsługę Dashboard w widoku na pełnym ekranie.
2. Filtry pozwalają zawęzić kryteria wyszukiwania”.
3. Filtry pozwalają na wielokrotny wybór.
4. Filtry można zaznaczać i odznaczać w zależności od potrzeb.
5. Na wyświetlanych wykresach po najechaniu kursorem na dane mogą pojawiać się dodatkowe informacje.
6. Na wyświetlanych wykresach i danych poprzez zaznaczenie informacji można także zawęzić kryteria wyświetlania dla danego zaznaczenia.
7. Po zaznaczeniu na wykresie danej powrót do poprzedniego widoku jest możliwy po ponownym jej wybraniu.
8. W przypadku zbyt dużej ilości wyborów i braku możliwości zorientowania się w łańcuchu wybranej informacji, zawsze można nacisnąć przycisk “Resetuj Filtry”.
9. Przycisk “Resetuj Filtry” przywraca filtry i zaznaczenia do pierwotnych ustawień.

Analizy w bloku dotyczącym Zdrowia Dzieci, zostały bezpłatnie przygotowane przez Ekspertów A360 dla rodziców.

Informacje dodatkowe

W przypadku leków zarejestrowanych w procedurze centralnej dostęp do zgłoszeń można uzyskać zarówno poprzez nazwę handlową leku, jak i nazwę substancji czynnej.

W przypadku leków zarejestrowanych w procedurze narodowej, dostęp jest możliwy poprzez nazwę substancji czynnej w produkcie leczniczym. powyższy Dashboard prezentuje produkty lecznicze zatwierdzone w procedurze narodowej.

Klauzula

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności

Wraz z Dashboard prezentujemy klauzulę o wyłączeniu odpowiedzialności AUTORÓW.
Klauzula zawiera następujące informacje:

 • Informacje zamieszczone na tej stronie internetowej nie stanowią potwierdzenia potencjalnego związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy lekiem, a obserwowanym działaniem (obserwowanymi działaniami).
 • Informacje na tej stronie internetowej dotyczą związków przyczynowo-skutkowych z lekami opartych na obserwacjach i opinii PRODUCENTA oraz zgłoszeniami STRON TRZECICH.
 • Ocena związku przyczynowo-skutkowego między lekiem a działaniem niepożądanym jest częścią ciągłego monitorowania korzyści i ryzyka stosowania leku. W ocenie tej uwzględnia się wiele czynników, takich jak jednostka chorobowa i wywiad chorobowy pacjenta.
 • Zamieszczone informacje mogą zawierać znane działania niepożądane już opisane w charakterystyce produktu leczniczego (ChPL) i ulotce dla pacjenta.
 • Zamieszczone informacje reprezentują stan na dzień wykonania kokpitu lub ostatniej aktualizacji. Kokpit może nie zawierać działań niepożądanych zarówno nie zgłoszonych, specyficznych jak i na tyle znanych, iż uważane są przez środowisko medyczne jako naturalnie współistniejące.
 • Dashboard nie należy traktować jako jedyne źródło informacji przy podejmowaniu decyzji co do sposobu leczenia pacjenta. Należy uwzględnić także inne dostępne źródła informacji, np. takie jak informacja o produkcie/ wskazania do stosowania leku oraz głównie stosować się do zaleceń lekarza.
 • Pacjenci i konsumenci nie powinni przerywać stosowania leku, ani zmieniać leku bez wcześniejszej konsultacji z osobą wykonującą zawód medyczny.
 • Autorzy (A360) nie ponoszą odpowiedzialności za informacje upublicznione na Kokpicie sporządzane, dostarczane przez producentów, administracje i środowisko medyczne oraz ich aktualizacje lub wszelkie działania zaniechania powyższych podmiotów i osób.
 • W przypadku wielu produktów administracja, producenci/podmioty odpowiedzialne w łańcuchu dostaw nie dostarczyli adekwatnych dokumentów i informacji, które powinny zostać opublikowane w Kokpicie – Autorzy (A360) nie odpowiadają za dane niedostarczone oraz dostarczone niekompletne lub z ewentualnymi błędami na każdym polu eksploatacji.
Płatność

Dashboard został wykonany przez Ekspertów A360 do korzystania z jego zasobów bezpłatnie.

Dashboard powstał w ramach realizacji wieloletniego oddolnego programu A360 o nazwie “Zdrowie Dzieci na 360”, w trybie wolontariatu współpracujących analityków oraz informatyków.

Kod QR Strony Mobilnej
https://job.audytorzy.com/choroby-dzieci-dzialania-deklaratywne-producentow-niepozadane-rejestr-produktow-leczniczych-substancji-polska-zdrowie-dzieci-na-360-pl/mobile-deklaratywne-zglaszane-przez-producentow-potencjalne-dzialania-niepozadane-produktow-leczniczych-substancji-rejestr-polska-choroby-dzieci-zdrowie-dzieci-na-360-pl/