ŚMIERTELNOŚĆ NIEMOWLĄT - Polska
ANALIZA PRZYCZYN

Analiza Przyczyn Śmiertelności Niemowląt

Prezentujemy przyczyny śmiertelności niemowląt w Polsce

Program
"Zdrowie Dzieci na 360"
Opis danych

Dane dotyczące przyczyn śmierci (COD) dostarczają informacji na temat wzorców śmiertelności i stanowią główny element informacji o zdrowiu publicznym.

Dane odnoszą się do przyczyny leżącej u źródeł, którymi według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) są “choroby lub uraz, które zapoczątkowały szereg zdarzeń prowadzących bezpośrednio do śmierci, lub okoliczności wypadku lub przemocy lub które spowodowały śmiertelne obrażenia”. Dane pochodzą z zaświadczeń lekarskich zgonów, które są obowiązkowe w państwach członkowskich.

Opublikowane dane są podzielone według płci, grup wiekowych, przyczyny zgonu, lat wystąpienia oraz kraju miejsca zamieszkania.

Wyświetlane dane na wstępie mają zaznaczone filtry “Płeć Dziecka”- F (żeńska / M (męska).

PRZYCZYNY ŚMIERTELNOŚCI NIEMOWLĄT W POLSCE - PULPIT NAWIGACYJNY

PULPITY WIZUALIZACYJNE / DASHBOARDS A360

Analizy w Pulpitach Informacyjnych (Dashboards) zostały przygotowane przez Ekspertów A360 dla Ogółu Społeczeństwa i Specjalistów.

Skuteczność Wizualizacji oraz Przekazu A360
Informacje techniczne obsługi Dashboard A360

1. Rekomendujemy obsługę Katalogu w widoku na pełnym ekranie.
2. Filtry pozwalają zawęzić kryteria wyszukiwania.
3. Filtry pozwalają na wielokrotny wybór.
4. Filtry można zaznaczać i odznaczać w zależności od potrzeb.
5. Na wyświetlanych wykresach po najechaniu kursorem na dane mogą pojawiać się dodatkowe informacje.
6. Na wyświetlanych wykresach i danych poprzez zaznaczenie informacji można także zawęzić kryteria wyświetlania dla danego zaznaczenia.
7. Po zaznaczeniu na wykresie danej powrót do poprzedniego widoku jest możliwy po ponownym jej wybraniu.
8. W przypadku zbyt dużej ilości wyborów i braku możliwości zorientowania się w łańcuchu wybranej informacji, zawsze można nacisnąć przycisk "Resetuj Filtry".
9. Przycisk "Resetuj Filtry" przywraca filtry i zaznaczenia do pierwotnych ustawień.

Dashboard'y ze względu na obszerność danych NIE SĄ ZOPTYMALIZOWANE na urządzenia Mobilne
Szybkość ładowania Dashboard'u poniżej zależy od szybkości połączenia internetowego
Rekomendujemy obsługę Dashboard w widoku na pełnym ekranie (ikonka <-->)

Analizy zostały bezpłatnie przygotowane przez wolontariuszy A360 dla rodziców i społeczeństwa.

Informacje dodatkowe

Statystyki dotyczące przyczyn zgonu opierają się na informacjach zawartych w aktach zgonu (dane administracyjne). Liczy się wszystkie zgony mieszkańców i nierezydentów w kraju. We wszystkich państwach członkowskich medyczne zaświadczenie o śmierci jest obowiązkiem. Większość krajów korzysta już z międzynarodowego modelu standardowego WHO dla wszystkich zgonów okołoporodowych (od 0, do 1 tygodnia). W przypadku zgonów okołoporodowych WHO zaleca konkretną formę, która jest rzadziej stosowana. Celem zaświadczenia lekarskiego przyczyny zgonu jest wystawienie certyfikatu umożliwiającego w pełni określenie jak najdokładniej możliwych przyczyn zgonu, tj. opisując sekwencję chorób i stanów prowadzących do śmierci, wspominając o innych schorzeniach przyczyniających się do zdarzenia, itp. W większości krajów zaświadczenia lekarskie o przyczynie śmierci są przekazywane do urzędu statystycznego lub innej instytucji w celu scentralizowanego kodowania. W większości przypadków wystawiającym akt zgonu jest lekarz.

Niektóre kraje korzystają z wtórnych źródeł danych w celu przechwycenia bardziej szczegółowych informacji lub sprawdzenia danych zarejestrowanych w aktach zgonu.

Informacje zawarte na temat zaświadczeń lekarskich o przyczynie zgonu są kodowane do Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD). Celem kodowania jest wybranie podstawowej przyczyny zgonu, która jest zdefiniowana jako „choroby lub uraz, który zainicjował ciąg chorobliwych zdarzeń prowadzących bezpośrednio do śmierci, lub okoliczności wypadku lub przemocy, które spowodowały śmiertelne obrażenia”.

Kodowanie odbywa się ręcznie lub za pomocą określonych narzędzi IT. W większości krajów kodowanie odbywa się centralnie w urzędzie statystycznym lub w instytucie lub organizacji zdrowia.

Kraje przekazują dwa zbiory danych:

  1. Ogólna śmiertelność. Wszystkie zgony w kraju (rezydentów i nierezydentów) w podziale na kraj/region zamieszkania, kraj/region występowania, płeć, wiek, kod ICD. Dla zewnętrznych przyczyn śmierci dostarczane są trzy opcjonalne zmienne (kod urazowy, miejsce zdarzenia i aktywność)
  2. Martwe porody i zgony noworodków w podziale na kraj/region zamieszkania, kraj/region występowania, płeć, wiek, kod ICD, wiek matki i parytet. W przypadku martwych urodzeń wymienianych są opcjonalne dane (waga urodzenia lub wiek ciążowy lub inne).
Odpowiedzialność

Dashboard został wykonany przez Ekspertów A360 oraz zostały zagregowane dane dochowując najwyższej staranności. Grupa A360 nie ponosi odpowiedzialności za dostarczane dane przez europejskie i krajowe instytucje. Dane mają charakter poglądowy w celach wnioskowania.

Płatność

Dashboard został wykonany przez Ekspertów A360 do korzystania z jego zasobów bezpłatnie.

Dashboard powstał w ramach realizacji pracowniczego, społecznego programu A360 o nazwie “Leki i Suplementy” oraz “Zdrowie Dzieci na 360”, w trybie wolontariatu współpracujących analityków oraz informatyków.