MEDYCYNA I FARMACJA

LEKI / SZCZEPIONKI / SUPLEMENTY / CHEMIA

WIEDZA ZAWARTA W REPOZYTORIUM

CHEMIA I FARMACJA na 360

Zintegrowane Centralne Światowe Repozytorium Wiedzy
- Produkty Lecznicze (m.in. Leki, Szczepionki, Substytuty)
- Żywność Wzbogacona, Środki Dietetyczne, Dodatki do Żywności,
- Substancje i Związki Chemiczne,
- Substancje Terapeutyczne,
- Substancje oraz Związki Szkodliwe i Niebezpieczne,
- Działania Niepożądane Produktów Leczniczych (m.in. Leków, Szczepionek).

MAPA REPOZYTORIUM "LEKI I SUPLEMENTY"

REJESTR PRODUKTÓW LECZNICZYCH I SUBSTANCJI- POLSKA

SUPLEMENTY I ŻYWNOŚĆ WZBOGACONA-
POLSKA

REPOZYTORIUM ANATOMICZNYCH ŚRODKÓW TERAPEUTYCZNYCH

PROGNOZOWANE NIEPOŻĄDANE DZIAŁANIA LEKÓW I SZCZEPIONEK - POLSKA

NIEPOŻĄDANE DZIAŁANIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH I SZCZEPIONEK- W EUROPIE

NIEPOŻĄDANE DZIAŁANIA SZCZEPIONEK
NA ŚWIECIE

VACCINE ADVERSE EVENTS REPORTING - 2022 YEAR - WORD

SKUTKI UŻYCIA SUBSTANCJI / ZWIĄZKÓW - ZAGROŻENIA DLA CZŁOWIEKA

BEZWZGLĘDNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI - POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ/ZWIĄZKIEM-
"REAGOWANIE"

BEZWZGLĘDNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI - POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ/ZWIĄZKIEM-
"PRZECHOWYWANIE"

PULPITY WIZUALIZACYJNE (DASHBOARDS)

PULPITY WIZUALIZACYJNE / DASHBOARDS A360

Analizy w Pulpitach Informacyjnych (Dashboards) zostały przygotowane przez Ekspertów A360 dla Ogółu Społeczeństwa i Specjalistów.

Wszelkie Informacje znajdują się w dedykowanych "Pulpitach Wizualizacyjnych" do samodzielnej obsługi wizualizacji Danych za pomocą filtrów wyboru

1. Rekomendujemy obsługę Dashboard w widoku na pełnym ekranie (ikonka <-->).
2. Filtry pozwalają zawęzić kryteria wyszukiwania.
3. Filtry pozwalają na wielokrotny wybór.
4. Filtry można zaznaczać i odznaczać w zależności od potrzeb (wielokrotny lub jednokrotny wybór).
5. Na wyświetlanych Danych po najechaniu kursorem mogą pojawiać się dodatkowe informacje uzupełniające.
6. Na wyświetlanych wykresach i danych poprzez zaznaczenie informacji można także zawęzić kryteria wyświetlania dla danego zaznaczenia.
7. Po zaznaczeniu na wykresie danej powrót do poprzedniego widoku jest możliwy po ponownym jej wybraniu.
8. W przypadku zbyt dużej ilości wyborów i braku możliwości zorientowania się w łańcuchu wybranej informacji, zawsze można nacisnąć przycisk "Resetuj Filtry".
9. Przycisk "Resetuj Filtry" przywraca filtry i zaznaczenia do pierwotnych ustawień.
10. W przypadku danych w angielskiej wersji językowej wystarczy zainstalować oryginalne "pluginy" dla używanej przeglądarki.

Dashboard'y ze względu na obszerność danych NIE SĄ OPTYMALIZOWANE na urządzenia Mobilne
Szybkość ładowania Dashboard'ów zależy od szybkości połączenia internetowego
Rekomendujemy obsługę Dashboard'ów w widoku na pełnym ekranie (ikonka <--> umieszczona w prawym dolnym rogu każdego Dashboard)