Poglądowy Katalog Wsparcia
Projektów Ekspansji Zagranicznej Partnerów

QR Katalog Zbiorczy Interaktywnych Analiz A360

Ekspansja Rynkowa - Interaktywny katalog A360

Katalog pobiera dane z serwera aktualizacyjnego online – czas pierwszego ładowania strony z “analizami” jest nieco dłuższy.

A360 Zawartość Katalogu Ekspansji Rynkowej

Informacje o procesach analitycznego wsparcia A360 ekspansji rynkowej krajowej oraz zagranicznej.

Zakres i Cel Katalogu A360 dla Ekspansji Rynkowej - Waga przez Pryzmat Klienta/Kontrahent Zagraniczny/Team A360

1. Motywacje Biznesowe.
2. Atrakcyjność Produktowa / Usługowa.
3. Skuteczność Finansowa.
4. Atrakcyjność Podmiotowa.
5. Jakość Dokumentacyjna & Techniczna.
6. Atrakcyjność Technologiczna.
7. Atrakcyjność Marketingowa.
8. Jakość Kapitału Ludzkiego.
9. Zarządzanie Ryzykiem.
10. Umowy / Kontraktacja
11. Biznes Plan Ekspansji.
12. Preferowane Rynki / Kanały Celów.

Klucze Skuteczności Rynkowej Ekspansji Rynkowej z A360

Klucze skuteczności ekspansji rynkowej, jakie zostały zaimplementowane do usługi oraz katalogu A360:
a) Priorytet I - jakość usług/produktów,
b) Priorytet II - jakość procesów technologicznych, technicznych oraz wykonywania usług,
c) Priorytet III - jakość zarządzania,
d) Priorytet IV - jakość kapitału ludzkiego,
e) Priorytet V - jakość marketingowa.

Klucze Jakości i Szansy Rynkowej Ekspansji z A360

1. Wagi Celów i Jakości.
2. Wagi Szans Ekspansji.
3. Waga Perspektyw.
4. Waga Kluczy Jakości.
5. Poziom Bezpieczeństwa.
6. Analiza Ryzyka.
7. Referencyjne Poziomy Wag Ekspansji.

Przykład nawigacji Katalogu A360

Informacje o obsłudze dashboard Katalogu A360

1. Rekomendujemy obsługę Katalogu w widoku na pełnym ekranie.
2. Analiza jest wykonana w technologii analizy wielokryterialnej.
3. Filtrowanie danych (operacje bezpośrednio wykonywane przez Państwa w dashboard katalogu) pozwoli na zobrazowanie możliwych walorów analiz mogących wspierać skuteczność Państwa ekspansji rynkowej.

A360 ANALIZA WIELOOBSZAROWA SYSTEMU JAKOŚCI dla PRODUKTU & PODMIOTU W CELU UZYSKANIA LICENCJI
FDA(USA) / MDEL (HC KANADA) / MHLW (JAPONIA) / TGA (AUSTRALIA) / ANVISA (BRAZYLIA) / COFEPRIS (MEKSYK)

A360 WYROBY MEDYCZNE

Przykład wyników ANALIZY WIELO-OBSZAROWEJ JAKOŚCI PRODUKTU & PODMIOTU dotyczącej szans uzyskania licencji na wprowadzenie produktu medycznego na rynki USA, Kanady, Japonii, Brazylii, Meksyku i Australii / Nowej Zelandii

Informacje o obsłudze dashboard A360

1. Rekomendujemy obsługę Katalogu w widoku na pełnym ekranie.

2. Symbolika umieszczona w dashboard należy do specjalizacji związanej z:
- wyrobami medycznymi,
- systemami jakości dla wyrobów medycznych (ISO 13485),
- systemami audytowania wyrobów medycznych i podmiotów w celu weryfikacji jakościowej (MDSAP),
- systemami zarządzania ryzykiem,
- wewnętrzna symbolika organizacji krajowych.

3. Informacje prezentowane mają charakter poglądowy.
Procedury uzyskania licencji na wprowadzenie produktu medycznego są zróżnicowane w różnych krajach.
Jednakże uzyskanie licencji w USA, Kanadzie oraz Japonii otwiera drogę do szybkiej rejestracji w większości krajów świata (z wyłączeniem Europy, Rosji i Chin).

A360 Techniki i Algorytmy Badawcze

A360 Techniki i Algorytmy Badawcze

Prezentujemy techniki, metody, modele biznesowe, etapy oraz algorytmy badawcze usług analiz A360.

Informacje o obsłudze dashboard A360

1. Rekomendujemy obsługę Katalogu w widoku na pełnym ekranie.
2. Szczegóły katalogu znajdziecie Państwo na stronie "2".
3. Informacje prezentowane mają charakter poglądowy. Nie każda procedura badawcza może zostać zastosowana do danego procesu.

Wiedza badawcza Ekspertów A360 zabezpiecza poprawność oraz skuteczność przeprowadzania analiz.

Skuteczność Wizualizacji oraz Przekazu A360
Skuteczność Formy Przekazu
Filtrowanie zawartości analiz jest wielopoziomowe w głąb danych oraz wielokryterialne.
Analizy mogą zawierać inteligentne systemy szukania i filtrowania.
Szablon wykonuje się tylko raz – następnie online aktualizuje się dane wejściowe.
Jedynym ograniczeniem widoków jest szablon, potrzeba, kultura biznesu oraz skuteczność przekazu.
Formy Prezentacji Analiz
Monitor Zarządzania / Kokpit Menadżerski,
QR Code oraz link do online prezentacji Analizy A360 u Pracowników i Partnerów,
Generowanie PDF, Power point (eksport obrazu  każdego widoku po włączeniu filtru przez Prezentera treści,
Eksport treści do formatu Excell.
Prezentacja widoków analiz na autoryzowanych telefonach.
Skuteczność Wizualizacji A360
Kilkaset szablonów, widoków wykresów,
Kilkaset form skutecznej prezentacji i przekazu treści,
Standardy naukowe skuteczności postrzegalności treści i przesłania marketingowego wyników.
Mobilność – zdolność do wizualizacji analiz firmowych na każdym nośniku z dostępem do internetu.
Standard wizualizacji – od roboczego (codziennej pracy) widoku do konferencyjnego oficjalnego.
Layout
Indywidualny Marki / Firmowy
Konferencyjny
Kooperacyjny
Strategiczny
Wydziałowy
Operacyjny
Klastrowy
Publiczny

Biblioteka Poglądowa Analiz / Raportów / Dashboard

Poziom Zadowolenia z Usług Analiz

Referencje