Metodyka Badawcza - Modele Analityczne

Kategorie Metodologie Algorytmy Badawcze

Przeznaczenie

Stosujemy analizy wielo-kryterialne w celu jak najlepszej konwersji danych do zastosowań w biznesie.

Kontekst Kategorii Badawczych

Kontekst analiz:
# Przeszłość,
# Teraźniejszość,
# Rozpoznawanie Przyszłości,
# Prognozowanie Przyszłości,
# Kształtowanie Przyszłości.

Opis Metodogii

Analizy wielo-kryterialne opieramy na:
# Na stosowaniu 130 technik badawczych,
# Metodach tworzenia analiz w świecie uznanych przez jednostki naukowe oraz biznes,
# Kryteriach oraz kategoriach badawczych,
# Typologiach analitycznych,
# Klasach oraz algorytmach badawczych,
# Modelowaniu badawczym,
# Dopasowanej metodyce badawczej,
# Metodach optymalizacji wyników,
# Docelowej postrzegalności oraz funkcjonalności wyników (Informacyjne, Konwersyjne, Radary, Mierniki, Alarmy Progów oraz inne).

Typologia Badawcza

Typologia analiz:
# Podmiotowe,
# Przedmiotowe,
# Terytorialne,
.

Klasy i Algorytmy

Kontekst:
# Konsultatywny,
# Kreatywny,
# Multi-kryterialny,
# Radarowy,
# Symulacyjny,
# Analityczny,
# Przeglądowy,
# Diagnostyczny,
# Strategiczny.

Typy Analiz

# Webometryczne,
# Wejścia-Wyjścia,
# Wpływów Krytycznych,
# Wpływów Krzyżowych,
# Trendu,
# Wrażliwości,
# Zawartości Informacyjnych,
# Zrównoważenia,
# Zysków i Strat,
# ANKOT,
# Barometr Technologiczny,
# Biografie oraz Scenariusze Przyszłości,
# Biznesowe Gry,
# Konwersje Burzy Mózgów,
# DEGEST,
# Wiele Innych.

Fazy/Etapy Modelowania Analiz

Fazy:
# Wstępna,
# Skanująca,
# Rekrutacyjna,
# Generowania Wiedzy,
# Antycypacji,
# Działania,
# Ewaluacyjna,
# Wznawiająca.

130 Technik Analitycznych

Techniki Badawcze:
Stosujemy uznane i eksperymentalne techniki oraz w wybranych dokonaniach algorytmy samouczące się z wykorzystaniem systemu Inteligents Systems.

Pasywny Przykład Analizy/Raportu

Interaktywny Widok Informacji o Stosowanych Technikach, Modelach Analitycznych

Linki do Interaktywnego Widoku Stosowanych Metod
Skuteczność Wizualizacji oraz Przekazu A360
Skuteczność Formy Przekazu

Filtrowanie zawartości analiz jest wielopoziomowe w głąb danych oraz wielo-widokowe wynikowe.

Analizy mogą zawierać inteligentne systemy szukania i filtrowania.

Szablon wykonuje się tylko raz – potem tylko aktualizuje się dane.

Jedynym ograniczeniem widoków jest szablon, potrzeba, kultura biznesu oraz skuteczność przekazu.

Formy Prezentacji Analiz

# Monitor Zarządzania / Kokpit Menadżerski,

# QR Code oraz link do online prezentacji Analizy A360 u Pracowników i Partnerów,

# Generowanie PDF, Power point (eksport obrazu  każdego widoku po włączeniu filtru przez Prezentera treści,

# Eksport treści do formatu Excell.

# Prezentacja widoków analiz na autoryzowanych telefonach.

Skuteczność Wizualizacji A360

# Kilkaset szablonów, widoków wykresów,

# Kilkaset form skutecznej prezentacji i przekazu treści,

# Standardy naukowe skuteczności postrzegalności treści i przesłania marketingowego wyników.

# Mobilność – zdolność do wizualizacji analiz firmowych na każdym nośniku z dostępem do internetu.

# Standard wizualizacji – od roboczego (codziennej pracy) leyout do konferencyjnego.

Layout

# Indywidualny Markowy Firmowy

# Konferencyjny

# Strategiczny

# Wydziałowy

# Operacyjny

# Publiczny

Wartością usług A360, jest zdolność do wykorzystania nauki, idei, narzędzi w celu uproszczenia przekazu oraz osiągnięcia celów Klientów.

Oferta i Wsparcie A360

Biblioteka Przykładowych Analiz / Raportów / Dashboard

Poziom Zadowolenia z Usług Analiz

Referencje Oceny / Group A360