Metodyka Badawcza - Modele Analityczne

Kategorie Metodologie Algorytmy Badawcze

Przeznaczenie

Stosujemy analizy wielo-kryterialne w celu jak najlepszej konwersji danych do zastosowań w biznesie.

Typologia Badawcza

Typologia analiz:
Podmiotowe,
Przedmiotowe,
Terytorialne,
.

Kontekst Kategorii Badawczych

Przeszłość,
Teraźniejszość,
Rozpoznawanie Przyszłości,
Prognozowanie Przyszłości,
Kształtowanie Przyszłości.

Opis Metodogii

Analizy wielo-kryterialne opieramy na:
Stosowaniu 130 technik badawczych,
Metodach tworzenia analiz w świecie uznanych przez jednostki naukowe oraz biznes,
Kryteriach oraz kategoriach badawczych,
Typologiach analitycznych,
Klasach oraz algorytmach badawczych,
Modelowaniu badawczym,
Dopasowanej metodyce badawczej,
Metodach optymalizacji wyników,
Docelowej postrzegalności oraz funkcjonalności wyników (Informacyjne, Konwersyjne, Radary, Mierniki, Alarmy Progów oraz inne).

Typy Analiz

Webometryczne,
Wejścia-Wyjścia,
Wpływów Krytycznych,
Wpływów Krzyżowych,
Trendu,
Wrażliwości,
Zawartości Informacyjnych,
Zrównoważenia,
Zysków i Strat,
ANKOT,
Barometr Technologiczny,
Biografie oraz Scenariusze Przyszłości,
Biznesowe Gry,
Konwersje Burzy Mózgów,
DEGEST,
Wiele Innych.

Klasy i Algorytmy

Kontekst:
Konsultatywny,
Kreatywny,
Multi-kryterialny,
Radarowy,
Symulacyjny,
Analityczny,
Przeglądowy,
Diagnostyczny,
Strategiczny.

Fazy/Etapy Modelowania Analiz

Fazy:
Wstępna,
Skanująca,
Rekrutacyjna,
Generowania Wiedzy,
Antycypacji,
Działania,
Ewaluacyjna,
Wznawiająca.

130 Technik Analitycznych

Techniki Badawcze:
Stosujemy uznane oraz eksperymentalne techniki a także algorytmy samouczące się z wykorzystaniem systemu Inteligents Systems.

Procesy

Budowanie Procesów:
wg. Scenariuszy
Walidacyjnych
Postępowania
Statystycznych
Modelowych
Konstruktywnych
wg. Ryzyka

Pasywne Przykłady Analiz/Raportów

KPI Marża i Ranking

Interaktywny Widok Informacji o Stosowanych Technikach, Modelach Analitycznych

A360 Techniki i Algorytmy Badawcze
Skuteczność Wizualizacji oraz Przekazu A360
Skuteczność Formy Przekazu

Filtrowanie zawartości analiz jest wielopoziomowe w głąb danych oraz wielo-widokowe wynikowe.

Analizy mogą zawierać inteligentne systemy szukania i filtrowania.

Szablon wykonuje się tylko raz – potem tylko aktualizuje się dane.

Jedynym ograniczeniem widoków jest szablon, potrzeba, kultura biznesu oraz skuteczność przekazu.

Formy Prezentacji Analiz

Monitor Zarządzania / Kokpit Menadżerski,

QR Code oraz link do online prezentacji Analizy A360 u Pracowników i Partnerów,

Generowanie PDF, Power point (eksport obrazu  każdego widoku po włączeniu filtru przez Prezentera treści,

Eksport treści do formatu Excell.

Prezentacja widoków analiz na autoryzowanych telefonach.

Skuteczność Wizualizacji A360

Kilkaset szablonów, widoków wykresów,

Kilkaset form skutecznej prezentacji i przekazu treści,

Standardy naukowe skuteczności postrzegalności treści i przesłania marketingowego wyników.

Mobilność – zdolność do wizualizacji analiz firmowych na każdym nośniku z dostępem do internetu.

Standard wizualizacji – od roboczego (codziennej pracy) leyout do konferencyjnego.

Layout

Indywidualny Marki

Firmowy

Konferencyjny

Strategiczny

Wydziałowy

Operacyjny

Publiczny

Wartością usług A360, jest zdolność do wykorzystania nauki, idei oraz narzędzi w celu uproszczenia przekazu, a także osiągnięcia celów Klientów.

Oferta i Wsparcie A360

Biblioteka Przykładowych Analiz / Raportów / Dashboard

Poziom Zadowolenia z Usług Analiz

Referencje Oceny / Group A360