Anatomiczno-Terapeutyczno-Chemiczny (ATC) system klasyfikacji leków

REPOZYTORIUM SUBSTANCJI WG. ATC

Repozytorium zarejestrowanych i skatalogowanych na dzień dzisiejszy substancji w systemie ATC.

Program
"Zdrowie Dzieci na 360"
Opis danych

ATC, czyli Anatomiczno-Terapeutyczno-Chemiczny system klasyfikacji leków, jest międzynarodowym standardem stosowanym do klasyfikowania substancji leczniczych oraz produktów farmaceutycznych. Został opracowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w celu ułatwienia analizy, porównywania i przypisywania leków do konkretnych grup terapeutycznych.

Ten system klasyfikacji opiera się na kilku kluczowych poziomach:

  1. Anatomiczny – Grupy leków są najpierw podzielone ze względu na ich działanie na określone narządy lub układy w organizmie. Na tym poziomie klasyfikacji, leki są przypisane do grup na podstawie ich oddziaływania z konkretnymi częściami ciała, takimi jak serce, układ pokarmowy itp.

  2. Terapeutyczny – Ten poziom oferuje bardziej szczegółowe informacje na temat głównego zastosowania terapeutycznego danego leku. Grupy terapeutyczne zawierają substancje o podobnym przeznaczeniu leczniczym.

  3. Chemiczny – Jest to najbardziej szczegółowy poziom, który opisuje substancje lecznicze na podstawie ich struktury chemicznej.

Dzięki ATC, specjaliści służby zdrowia, farmaceuci i naukowcy mogą szybko i skutecznie porównywać różne leki oraz analizować ich działanie. Jest to niezwykle przydatne narzędzie w badaniach farmakologicznych, terapii oraz zarządzaniu leczeniem pacjentów.

Brak substancji w rejestrze może świadczyć, iż dany skład związku, substancji czy produktu NIE POSIADA WŁAŚCIWOŚCI :

  • terapeutycznych,
  • wspomagających dobrostan człowieka.
 
Niniejszy Dashboard ma służyć Rodzicom/Społeczności w celach podniesienia świadomości o produktach leczniczych w łańcuchu informacyjnym poprzez związki, aż po pierwiastek prosty oraz także w kontekście możliwych działań niepożądanych.

SUBSTANCJE SKLASYFIKOWANE W ATC REPOZYTORIUM - DASHBOARD

PULPITY WIZUALIZACYJNE / DASHBOARDS A360

Analizy w Pulpitach Informacyjnych (Dashboards) zostały przygotowane przez Ekspertów A360 dla Ogółu Społeczeństwa i Specjalistów.

Wszelkie Informacje znajdują się w dedykowanych "Pulpitach Wizualizacyjnych" do samodzielnej obsługi wizualizacji Danych za pomocą filtrów wyboru

1. Rekomendujemy obsługę Dashboard w widoku na pełnym ekranie (ikonka <-->).
2. Filtry pozwalają zawęzić kryteria wyszukiwania do danej substancji / związku chemicznego.
3. Filtry pozwalają na jedno lub opcjonalnie wielokrotny wybór.
4. Filtry można zaznaczać i odznaczać w zależności od potrzeb (wielokrotny lub jednokrotny wybór).
5. Na wyświetlanych Danych po najechaniu kursorem mogą pojawiać się dodatkowe informacje uzupełniające.
6. Na wyświetlanych wykresach i danych poprzez zaznaczenie informacji można także zawęzić kryteria wyświetlania dla danego zaznaczenia.
7. Po zaznaczeniu na wykresie danej powrót do poprzedniego widoku jest możliwy po ponownym jej wybraniu.
8. W przypadku zbyt dużej ilości wyborów i braku możliwości zorientowania się w łańcuchu wybranej informacji, zawsze można nacisnąć przycisk "Resetuj Filtry".
9. Przycisk "Resetuj Filtry" przywraca filtry i zaznaczenia do pierwotnych ustawień.
10. W przypadku danych w angielskiej wersji językowej wystarczy zainstalować oryginalne "pluginy" dla używanej przeglądarki.


Wybranie filtrem i zaznaczenie szukanej substancji/związku powoduje dostęp do KARTY SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH za pomocą przycisków.

Dashboard'y ze względu na obszerność danych NIE SĄ OPTYMALIZOWANE na urządzenia Mobilne
Szybkość ładowania Dashboard'u poniżej zależy od szybkości połączenia internetowego
Rekomendujemy obsługę Dashboard w widoku na pełnym ekranie (ikonka <-->)

Analizy zostały bezpłatnie przygotowane przez wolontariuszy A360 dla rodziców i społeczeństwa.

Informacje dodatkowe

Dane zawierają ponad PÓŁ MILIONA substancji / związków chemicznych znanych ludzkości, które mają NIEOBOJĘTNY wpływ na CZŁOWIEKA oraz jego DOBROSTAN.

Informacje zostały zintegrowane oraz zoptymalizowane pod kątem oddziaływania na człowieka z dostępem do rozszerzonych informacji klasyfikacyjnych, 2d/3d, fizyko-chemicznych, dotyczący pomocy w przypadku użycia/kontaktu oraz patentów i publikacji naukowych, dziedzinowych z nimi związanych.

Dane dostępne za pomocą przycisków przy niektórych substancjach/związkach mogą nie zawierać danych istotnych – dlatego zrezygnowano z ich upubliczniania.

W konsekwencji odpowiedzi serwerów mają poniższe komunikaty: 

a) Komunikat “NOT FOND” – substancja nie ma w tej kategorii założonej międzynarodowej KARTY

b) Komunikat “No result were found” – na temat substancji/związku nie założono specjalistycznych artykułów NAUKOWYCH

W grupie “Kategorie zagrożeń dla zdrowia” po wybraniu substancji / związku pojawią się adekwatne do wyboru dwa komunikaty:

  • “TAK” – substancja/związek jest NIEOBOJĘTNY dla człowieka w tej kategorii,
  • “(BLANK)” – substancja / związek w tej kategorii jest OBOJĘTNY dla człowieka (co nie oznacza, że w większym stężeniu lub w połączeniu z inną substancją / związkiem może stanowić “NIEBEZPIECZNY” środek chemiczny).
Odpowiedzialność

Dashboard został wykonany przez Ekspertów A360 oraz zostały zagregowane dane dochowując najwyższej staranności. Grupa A360 nie ponosi odpowiedzialności za dostarczane dane przez europejskie i krajowe instytucje. Dane mają charakter poglądowy w celach wnioskowania.

W przypadku niepewności co do substancji/związku należy zasięgnąć porady specjalistów (np. lekarza, chemika, biologa, etc.).

Płatność

Dashboard został wykonany przez Ekspertów A360 do korzystania z jego zasobów bezpłatnie.

Dashboard powstał w ramach realizacji pracowniczego, społecznego programu A360 o nazwie “Leki i Suplementy” oraz “Zdrowie Dzieci na 360”, w trybie wolontariatu współpracujących analityków oraz informatyków.