Analizy Biznesowe i Wskaźnikowe

OCHRONA SŁUŻB MEDYCZNYCH & PUBLICZNYCH
& SPOŁECZEŃSTWA RP
COVID19

Placówki Medyczne RP

Interaktywna baza do samodzielnego filtrowania i wyszukiwania.

Interaktywny „Dashbord”;

  1. Dashboard należy obsługiwać w trybie pełnoekranowym (strzałka w prawym dolnym rogu).
  2. W polu “Szukanie Placówki Medycznej po numerze NIP” należy wpisać numer NIP i nacisnąć szukaj (lupa).
  3. Pod polem “Wyszukiwania” w polu “Wybór Placówki Medycznej” Należy zaznaczyć podświetloną nazwę Placówki.
  4. Następnie należy nawigować do kolejnych stron poprzez przyciski, jak np. przycisk “Dane Placówki Medycznej”.
  5. Nawigacja stron odbywa się także poprzez „kliknięcie” na numerację stron  w znacznik „< 1 z 7 >”.
  6. Wykresy są interaktywne – „klikając” w np. wartość, opis, etc., otwierają się nowe informacje i wizualizacje (jeżeli zostały udostępnione publicznie lub są poszerzone po zalogowaniu).
  7. Dostęp administracji rządowej – nadana procedura logowania Instytucji.

Biblioteka Analiz/Raportów/Dashboard