Poglądowy Katalog Analiz Interaktywnych A360

QR Katalog Zbiorczy Interaktywnych Analiz A360

Reprezentatywne Interaktywne Analizy

Analizy w Formie Interaktywnej Prezentacji Danych oraz Wyników

a) mogą występować w formacie wielostronicowym wyświetlanym na jednym ekranie,
b) mogą występować na kilku ekranach jednocześnie w formacie widoku jednej lub kilku stron.

Podział Pod Względem Specjalizacji Tematyki Analiz oraz Wizualizacji Danych.

a) mogą występować w formacie wielostronicowym wyświetlanym na jednym ekranie,
b) mogą występować na kilku ekranach jednocześnie w formacie widoku jednej lub kilku stron.

Interaktywny katalog A360

Linki do Interaktywnego Widoku Stosowanych Metod
Skuteczność Wizualizacji oraz Przekazu A360

Techniki Modele Analityczne

Interaktywny Widok Informacji o Stosowanych Technikach, Modelach Analitycznych.

Przykłady stosowanych technik, modeli, kategorii, typów metod analitycznych w A360.

Linki do Interaktywnego Widoku Stosowanych Metod
Skuteczność Wizualizacji oraz Przekazu A360
Skuteczność Formy Przekazu

Filtrowanie zawartości analiz jest wielopoziomowe w głąb danych oraz wielo-widokowe wynikowe.

Analizy mogą zawierać inteligentne systemy szukania i filtrowania.

Szablon wykonuje się tylko raz – potem tylko aktualizuje się dane.

Jedynym ograniczeniem widoków jest szablon, potrzeba, kultura biznesu oraz skuteczność przekazu.

Formy Prezentacji Analiz

# Monitor Zarządzania / Kokpit Menadżerski,

# QR Code oraz link do online prezentacji Analizy A360 u Pracowników i Partnerów,

# Generowanie PDF, Power point (eksport obrazu  każdego widoku po włączeniu filtru przez Prezentera treści,

# Eksport treści do formatu Excell.

# Prezentacja widoków analiz na autoryzowanych telefonach.

Skuteczność Wizualizacji A360

# Kilkaset szablonów, widoków wykresów,

# Kilkaset form skutecznej prezentacji i przekazu treści,

# Standardy naukowe skuteczności postrzegalności treści i przesłania marketingowego wyników.

# Mobilność – zdolność do wizualizacji analiz firmowych na każdym nośniku z dostępem do internetu.

# Standard wizualizacji – od roboczego (codziennej pracy) leyout do konferencyjnego.

Layout

# Indywidualny Markowy Firmowy

# Konferencyjny

# Strategiczny

# Wydziałowy

# Operacyjny

# Publiczny

Dashboard Management

Obszary Wsparcia

Rady Nadzorcze

Zarząd

Kierownictwo

Liderzy / Specjaliści

Pracownicy

Mikro Podmioty

Małe Podmioty

Średnie Podmioty

Duże Podmioty

Organizacje

Management

Eksport

Sprzedaż

Produkcja

HR

Sieci Dystrybucji

Marketing

Logistyka

Magazynowanie

IT

Biblioteka Poglądowa Analiz / Raportów / Dashboard

Poziom Zadowolenia z Usług Analiz

Referencje