Poglądowy Katalog Analiz Interaktywnych A360

QR Katalog Zbiorczy Interaktywnych Analiz A360

Analizy / Raporty / Wizualizacje - Interaktywny katalog A360

Katalog pobiera dane z serwera aktualizacyjnego online – czas pierwszego ładowania strony z “analizami” jest nieco dłuższy.

A360 Techniki i Algorytmy Badawcze

Prezentujemy techniki, metody, modele biznesowe, etapy oraz algorytmy badawcze usług analiz A360.

Informacje o obsłudze dashboard A360

1. Rekomendujemy obsługę Katalogu w widoku na pełnym ekranie.
2. Szczegóły katalogu znajdziecie Państwo na stronie "2".
3. Informacje prezentowane mają charakter poglądowy. Nie każda procedura badawcza może zostać zastosowana do danego procesu.

Wiedza badawcza Ekspertów A360 zabezpiecza poprawność oraz skuteczność przeprowadzania analiz.

Skuteczność Wizualizacji oraz Przekazu A360
A360 Interaktywny Katalog Usług Analiz

Informacje o standardowych usługach Instytutu A360.

Informacje o obsłudze Dashboard'u "Katalog Analiz A360"

1. Szczegóły dotyczące katalogu usług oraz korzyści z nimi związanych znajdziecie Państwo na stronie "2".

2. Wybór "Kategoria Usług Analiz" pozwala na przejście do zagadnienia szczegółowego korzyści wynikających z wdrożenia metod analitycznych w Państwa biznesie.

3. Korzyści z wdrożenia usług analiz przedstawione są w poniższych kategoriach:
a) "Natychmiastowy Zwrot z Inwestycji tylko z Nakładu Kosztów" pokazuje przewidywaną wartość oszczędności natychmiastowych z tytułu wdrożenia analizy (bez kumulacji z innymi usługami).
b) "Roczny Zwrot z Inwestycji" - roczny nieskumulowany zwrot z nakładów na usługę.
c) "Cennik usług analiz" - (różowy - faza realizacji usługi), (żółty - faza retrospektywna związana z natychmiastowym zwrotem a nakładów), (brązowy - faza aktualizacji w przypadku zaistnienia takiej potrzeby).
d) "Target docelowy efektywności" - procentowa efektywność oszczędności kosztowych z bieżących nakładów Organizacji na dany proces.
e) "Zwrot z inwestycji po wdrożeniu efektywności decyzyjnej Podmiotu" - koszt zwrotu rocznego przy założeniu, iż zarząd podejmuje decyzje optymalizacyjne na bazie niniejszej analizy.
f) "Poziom docelowej efektywności" - procentowa wartość oszczędności na kosztach bieżących niniejszego procesu (wartość stanowi wskaźnik niezależny od wielkości i modelu przedsiębiorstwa).

Rekomendujemy obsługę Katalogu w widoku na pełnym ekranie.

Skrocona_Stopka PowerBi
W Katalogu Usług Analiz A360
wyświetlane są zagadnienia szczegółowe dotyczące
korzyści finansowych
związanych z pozyskaniem oraz wdrożeniem usług analitycznych
Skuteczność Formy Przekazu
Filtrowanie zawartości analiz jest wielopoziomowe w głąb danych oraz wielokryterialne.
Analizy mogą zawierać inteligentne systemy szukania i filtrowania.
Szablon wykonuje się tylko raz – następnie online aktualizuje się dane wejściowe.
Jedynym ograniczeniem widoków jest szablon, potrzeba, kultura biznesu oraz skuteczność przekazu.
Formy Prezentacji Analiz
Monitor Zarządzania / Kokpit Menadżerski,
QR Code oraz link do online prezentacji Analizy A360 u Pracowników i Partnerów,
Generowanie PDF, Power point (eksport obrazu  każdego widoku po włączeniu filtru przez Prezentera treści,
Eksport treści do formatu Excell.
Prezentacja widoków analiz na autoryzowanych telefonach.
Skuteczność Wizualizacji A360
Kilkaset szablonów, widoków wykresów,
Kilkaset form skutecznej prezentacji i przekazu treści,
Standardy naukowe skuteczności postrzegalności treści i przesłania marketingowego wyników.
Mobilność – zdolność do wizualizacji analiz firmowych na każdym nośniku z dostępem do internetu.
Standard wizualizacji – od roboczego (codziennej pracy) widoku do konferencyjnego oficjalnego.
Layout
Indywidualny Marki / Firmowy
Konferencyjny
Kooperacyjny
Strategiczny
Wydziałowy
Operacyjny
Klastrowy
Publiczny

Biblioteka Poglądowa Analiz / Raportów / Dashboard

Poziom Zadowolenia z Usług Analiz

Referencje