MEDYCYNA I FARMACJA
ZDROWIE DZIECI NA 360

WIEDZA ZAWARTA W REPOZYTORIUM

ZDROWIE DZIECI na 360

Chemia i Farmacja w służbie Zdrowiu Dzieci
- Leki i Preparaty Lecznicze,
- Suplementy i Żywność Wzbogacona,
- Rejestr Substancji / Związków Terapeutycznych,
- Przyczyny Hospitalizacji Dzieci,
- Śmiertelność wśród Niemowląt - Przyczyny
- Działania Niepożądane Leków i Szczepionek - Deklaratywne Producentów i Zarejestrowane,
- Substancje Chemiczne / Związki - Bezpieczeństwo, Reagowanie, Przechowywanie,
- Inne.

MAPA REPOZYTORIUM "ZDROWIE DZIECI NA 360"

ŚMIERTELNOŚĆ NIEMOWLĄT W EUROPIE - ANALIZA PRZYCZYN

ŚMIERTELNOŚĆ NIEMOWLĄT W POLSCE - ANALIZA PRZYCZYN

PRZYCZYNY HOSPITALIZACJI DZIECI - POLSKA

PRZYCZYNY HOSPITALIZACJI DZIECI - WOJEWÓDZTWA

PROGNOZOWANE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE PRODUKTÓW LECZNICZYCH

NIEPOŻĄDANE DZIAŁANIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH I SZCZEPIONEK - w EUROPIE

NIEPOŻĄDANE DZIAŁANIA SZCZEPIONEK - na ŚWIECIE

NIEPOŻĄDANE DZIAŁANIA SZCZEPIONEK W EUROPIE

REJESTR PRODUKTÓW LECZNICZYCH I SUBSTANCJI - POLSKA

SUPLEMENTY I ŻYWNOŚĆ WZBOGACONA - POLSKA

REPOZYTORIUM ANATOMICZNYCH ŚRODKÓW TERAPEUTYCZNYCH

REPOZYTORIUM NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI/ ZWIĄZKÓW - SKUTKI UŻYCIA - ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA DZIECKA / PŁODU / MATKI

BEZWZGLĘDNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI - POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ/ZWIĄZKIEM - "REAGOWANIE"

BEZWZGLĘDNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI - POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ/ZWIĄZKIEM - "PRZECHOWYWANIE"

PULPITY WIZUALIZACYJNE (DASHBOARDS)

PULPITY WIZUALIZACYJNE / DASHBOARDS A360

Analizy w Pulpitach Informacyjnych (Dashboards) zostały przygotowane przez Ekspertów A360 dla Ogółu Społeczeństwa i Specjalistów.

Wszelkie Informacje znajdują się w dedykowanych "Pulpitach Wizualizacyjnych" do samodzielnej obsługi wizualizacji Danych za pomocą filtrów wyboru

1. Rekomendujemy obsługę Dashboard w widoku na pełnym ekranie (ikonka <-->).
2. Filtry pozwalają zawęzić kryteria wyszukiwania.
3. Filtry pozwalają na wielokrotny wybór.
4. Filtry można zaznaczać i odznaczać w zależności od potrzeb (wielokrotny lub jednokrotny wybór).
5. Na wyświetlanych Danych po najechaniu kursorem mogą pojawiać się dodatkowe informacje uzupełniające.
6. Na wyświetlanych wykresach i danych poprzez zaznaczenie informacji można także zawęzić kryteria wyświetlania dla danego zaznaczenia.
7. Po zaznaczeniu na wykresie danej powrót do poprzedniego widoku jest możliwy po ponownym jej wybraniu.
8. W przypadku zbyt dużej ilości wyborów i braku możliwości zorientowania się w łańcuchu wybranej informacji, zawsze można nacisnąć przycisk "Resetuj Filtry".
9. Przycisk "Resetuj Filtry" przywraca filtry i zaznaczenia do pierwotnych ustawień.
10. W przypadku danych w angielskiej wersji językowej wystarczy zainstalować oryginalne "pluginy" dla używanej przeglądarki.

Rekomendujemy obsługę Dashboard w widoku na pełnym ekranie (ikonka <--> umieszczona w prawym dolnym rogu każdego Dashboard)
Dashboard'y ze względu na obszerność danych NIE SĄ OPTYMALIZOWANE na urządzenia Mobilne