Dane wrażliwe osobiste - podlegają ochronie RODO

Specjalizacja (quick)

ANALITYKA BIZNESOWA
ANALIZY WIELOKRYTERIOWE

POZYSKIWANIE ORAZ ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UNIJNYMI, BIZNESOWYMI ORAZ NAUKOWO-BADAWCZYMI

FRANCHISING / SIECI DYSTRYBUCJI

QUALITY / SYSTEMY ZARZĄDZANIA

AUDYT BIZNESOWY, WSKAŹNIKOWY KPIs

SZKOLENIA DLA BIZNESU

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
ZARZĄDZANIE WSKAŹNIKOWE

SOCJOLOGIA BIZNESU
SOCJOLOGIA W MARKETINGU

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

MARKETING STRATEGICZNY
BRAND QUALITY MARKETING

REJESTRACJA / UZYSKANIE LICENCJI
WYROBY MEDYCZNE

PRAWO MIĘDZYNARODOWE
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

LOGISTYKA MAGAZYNOWA / PRODUKCJI / PRZEPŁYWÓW MATERIAŁOWYCH ORAZ INFORMACYJNYCH

Osiągnięcia (quick)

300,54mln pln.
POZYSKANEGO DOFINANSOWANIA

1,24tyś OSÓB PRZESZKOLONYCH

4,82tyś.KLIENTÓW (OD 1998r)

AUDITOR / EGZAMINATOR / EKSPERT

REZYDENT ZAGRANICZNY

MARKI: SHARP, PHILIPS, ZELMER, FACHOWIEC, BSI BRYTYJSKI INSTYTUT STANDARYZACJI, DEKRA, TUV NORD, INSTYTUT ENERGETYKI, PARP, JANTAR, PZ CORMAY, OCHNIK, KOSPAN, I&R AUDITORS, WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA, SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK, SGGW, WISBiOP, TONSIL, SILCARE I WIELE INNYCH ....

ZAŁOŻYCIEL ORAZ PRZEWODNICZĄCY
POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH

Dane wrażliwe osobiste - podlegają ochronie RODO

Koszyk Klientów

Informacje w formacie interaktywnych wielokryterialnych danych.

Koszyk Klientów

Status Technologiczny Klientów

Segmentacja Branżowa

Segmentacja Branżowo -Technologiczna

Segmentacja Technologiczna Klientów

MULTIMEDIALNY KOSZYK KLIENTÓW
Proszę włączyć tryb pełnoekranowy ^

Dane wrażliwe osobiste - podlegają ochronie RODO

Referencje

Biblioteka Analiz/Raportów/Dashboard

Dane wrażliwe osobiste - podlegają ochronie RODO