CHOROBY DZIECI

PRZYCZYNY HOSPITALIZACJI W POLSCE

Analiza Przyczyn Chorób Dzieci

Prezentujemy przyczyny chorób dzieci w Polsce, które wymagały hospitalizacji.

Program
"Zdrowie Dzieci na 360"
Opis danych

Zestawienie zawiera strukturę hospitalizacji w zakresie choroby dziecięce (sekcja P) wg. katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP) w latach 2017-2022. Przedstawiono dane dotyczące liczby hospitalizacji i liczby osobodni w Polsce w poszczególnych latach, oraz miesiącach. Dane przedstawiono w grupie indywidualnych wyników jak i w formie porównania.

Osoby fizyczne / rodzice / interesariusze mogą wykorzystać możliwość wnioskowania z danych w kontekście zagrożeń zidentyfikowanych przez lekarza w karcie chorobowej dziecka. Zagrożenia można wynikiem danych rozpatrywać w kontekście:

– odstępstwa od średniej krajowej w wyniku przypadku osoby bliskiej,

– analizy zagrożenia hospitalizacją dziecka w wyniku zidentyfikowania kategorii choroby według standardu klasyfikacji JGP,

– składnika większej analizy mający na celu ustalenie zagrożeń hospitalizacją oraz dobrostanu dziecka,

– ustalenia poziomu wskaźnika odniesienia np. przewidywanych osobodni hospitalizacji dla indywidualnego przypadku dziecka po zidentyfikowaniu choroby przez lekarza.

PULPITY WIZUALIZACYJNE / DASHBOARDS A360

Analizy w Pulpitach Informacyjnych (Dashboards) zostały przygotowane przez Ekspertów A360 dla Ogółu Społeczeństwa i Specjalistów.

Skuteczność Wizualizacji oraz Przekazu A360
Informacje techniczne obsługi Dashboard A360

1. Rekomendujemy obsługę Katalogu w widoku na pełnym ekranie.
2. Filtry pozwalają zawęzić kryteria wyszukiwania.
3. Filtry pozwalają na wielokrotny wybór.
4. Filtry można zaznaczać i odznaczać w zależności od potrzeb.
5. Na wyświetlanych wykresach po najechaniu kursorem na dane mogą pojawiać się dodatkowe informacje.
6. Na wyświetlanych wykresach i danych poprzez zaznaczenie informacji można także zawęzić kryteria wyświetlania dla danego zaznaczenia.
7. Po zaznaczeniu na wykresie danej powrót do poprzedniego widoku jest możliwy po ponownym jej wybraniu.
8. W przypadku zbyt dużej ilości wyborów i braku możliwości zorientowania się w łańcuchu wybranej informacji, zawsze można nacisnąć przycisk "Resetuj Filtry".
9. Przycisk "Resetuj Filtry" przywraca filtry i zaznaczenia do pierwotnych ustawień.

Dashboard'y ze względu na obszerność danych NIE SĄ ZOPTYMALIZOWANE na urządzenia Mobilne
Szybkość ładowania Dashboard'u poniżej zależy od szybkości połączenia internetowego
Rekomendujemy obsługę Dashboard w widoku na pełnym ekranie (ikonka <-->)

Analizy zostały bezpłatnie przygotowane przez wolontariuszy A360 dla rodziców i społeczeństwa.

Informacje dodatkowe

W Polsce gromadzeniem danych zajmuje się Narodowy Fundusz Zdrowia, GUS, Placówki Medyczne. Dane są pomocne w określeniu zarówno ryzyk związanych z chorobami jak przedstawiają stopień zagrożenia w podziale na kategorie choroby.

Odpowiedzialność

Dashboard został wykonany przez Ekspertów A360 oraz zostały zagregowane dane dochowując najwyższej staranności. Grupa A360 nie ponosi odpowiedzialności za dostarczane dane przez europejskie i krajowe instytucje. Dane mają charakter poglądowy w celach wnioskowania.

Płatność

Dashboard został wykonany przez Ekspertów A360 do korzystania z jego zasobów bezpłatnie.

Dashboard powstał w ramach realizacji pracowniczego, społecznego programu A360 o nazwie “Leki i Suplementy” oraz “Zdrowie Dzieci na 360”, w trybie wolontariatu współpracujących analityków oraz informatyków.