Dane wrażliwe osobiste - podlegają ochronie RODO

mgr. prawa
inż. elektronik
mgr. logistyki
mgr.inż. melioracji wodnych
technik: elektrotechnik

OSOBOWOŚĆ - STUDIUSOS

MISJA
Ojciec czwórki dorosłych, samodzielnych oraz inteligentnych dzieci.

CV Biznesowe

EKSPERT / ANALITYK / AUDITOR / EGZAMINATOR / INŻYNIER

"...what we have to learn to do w learn by doing...." Aristotle

Dane wrażliwe osobiste - podlegają ochronie RODO

Specjalizacja (quick)

ANALITYKA BIZNESOWA
ANALIZY WIELOKRYTERIOWE

POZYSKIWANIE ORAZ ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UNIJNYMI, BIZNESOWYMI ORAZ NAUKOWO-BADAWCZYMI

FRANCHISING / SIECI DYSTRYBUCJI

QUALITY / SYSTEMY ZARZĄDZANIA

INŻYNIERIA JAKOŚCI

AUDYT BIZNESOWY, WSKAŹNIKOWY KPIs

SZKOLENIA EKSPERCKIE

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
ZARZĄDZANIE WSKAŹNIKOWE

BENCHMARKING

SOCJOLOGIA BIZNESU
SOCJOLOGIA W MARKETINGU

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

MARKETING STRATEGICZNY
BRAND QUALITY MARKETING

REJESTRACJA / UZYSKANIE LICENCJI
WYROBY MEDYCZNE

PRAWO MIĘDZYNARODOWE
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

LOGISTYKA MAGAZYNOWA / PRODUKCJI / PRZEPŁYWÓW MATERIAŁOWYCH ORAZ INFORMACYJNYCH

EKSPANSJA RYNKOWA

RESEARCH INNOWACJI

Dane wrażliwe osobiste - podlegają ochronie RODO

Kompetencje (quick)

ANALITYKA & ANALIZY

EKSPANSJA RYNKOWA

FRANCHISING & SIECI

FUNDUSZE KRAJOWE & UNIJNE

LOGISTYKA & SUPPLY CHAIN

RADAR KOMPETENCJI

JAKOŚĆ & ZARZĄDZANIE

SZKOLENIA

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Dane wrażliwe osobiste - podlegają ochronie RODO

Osiągnięcia (quick)

MARKI: SHARP, PHILIPS, ZELMER, FACHOWIEC, BSI BRYTYJSKI INSTYTUT STANDARYZACJI, DEKRA, TUV NORD, INSTYTUT ENERGETYKI, PARP, JANTAR, PZ CORMAY, OCHNIK, KOSPAN, I&R AUDITORS, WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA, SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK, SGGW, WISBiOP, TONSIL, SILCARE I WIELE INNYCH ....

ZAŁOŻYCIEL ORAZ PRZEWODNICZĄCY
POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH

300,54mln pln.
POZYSKANEGO DOFINANSOWANIA

1,24tyś OSÓB PRZESZKOLONYCH

REZYDENT ZAGRANICZNY

AUDITOR / EGZAMINATOR / EKSPERT

4,82tyś.zadowolonych KLIENTÓW

Dane wrażliwe osobiste - podlegają ochronie RODO

Interaktywne CV

Szczegółowe informacje w formacie multimedialnych, interaktywnych, wielokryterialnych danych.

Dane wrażliwe osobiste - podlegają ochronie RODO

Specjalistyczne CV

Specjalistyczne informacje o aktywach, umiejętnościach, specjalizacji w formacie interaktywnych wielokryterialnych danych.

LINKI DO SPECJALISTYCZNYCH INFORMACJI --->

Umiejętności Analityczne, Matematyczne, Statystyczne, Budowania Modeli Analiz

Zakres specjalizacji oraz umiejętności wykorzystania technik oraz modeli analitycznych.

Katalog Specjalizacji Analitycznej

Katalog specjalizacji analitycznej z segmentacją specjalistyczną, ekspercką.

Analityka, Statystyka Jakości w Produkcji i Zarządzaniu

Jakość w produkcji i zarządzaniu - Analityka oraz Dashboard.

Quality & Management

Zakres specjalizacji jakościowej oraz zarządczej.

ZARZĄDZANIE AKTYWAMI

Norma Jakości ISO55001 - przykład projektu Polskich Sieci Energetycznych

Innowacyjność & Analityka Branżowa

Analityka Poziomu Innowacyjności Technologii (Startup)
Analityka Branży Papierniczej i Opakowań - Benchmarking

Ekspansja Rynkowa

Zakres specjalizacji rynkowej oraz rezydencji.

Innowacja Rynkowa - deNovo

Benchmarking Innowacji - Wprowadzenie na Rynek i Rejestracja Wyrobu Medycznego w FDA US, Health Canada, Japonii i innych, także z wykorzystaniem Auditu Jakościowego MDSAP.

Audit Produkcji Wyrobu Medycznego - deNovo

Audit Spełnienia Wymagań, m.in. medycznych ISO 13485, ryzyka ISO14971, regulacyjnych FDA US (21CFR820), Health Canada z wykorzystaniem Auditu Jakościowego MDSAP.

Inżynieria Jakości

Inżynieria i Analityka Nadzoru Jakościowego Produkcji u Poddostawców z całego Świata na przykładzie współpracy ze Zleceniodawcą - Koncernem Xometry (lokalizacja: USA/Europa) - wyroby dla automotiv, aircraft, marines, military, medical & innych.

Interaktywne Dossier - Opinie Klientów - Specjalizacje

Opinie Klientów pogrupowanych segmentacją specjalistyczną, branżową, naukową.

Interaktywne Dossier - Koszyk Klientów

Koszyk Klientów pogrupowanych segmentacją branżową, specjalistyczną.

BENEFITY & RYZYKA MODELU PRACY INTERIM A360

Interaktywny daschboard benefitów oraz ryzyk modelu Interim A360

Dane wrażliwe osobiste - podlegają ochronie RODO

Referencje

Dane wrażliwe osobiste - podlegają ochronie RODO

Dane wrażliwe osobiste - podlegają ochronie RODO