Dane wrażliwe osobiste - podlegają ochronie RODO

Robert

mgr.prawa
mgr.inż elektronik
mgr. logistyki
mgr.inż.melioracji wodnych

OSOBOWOŚĆ NEOTENICZNA (kształcenie się przez całe życie)

EWSPiA
PW
WSLiM w Poznaniu
AR we Wrocławiu

CV Biznesowe

Najważniejsze pełnione funkcje:

- Ekspert / Analityk / Auditor / Egzaminator; PARP, BSI, Dekra, Tuv Nord, Przedsiębiorcy.
- Ekspert ds. Projektów Naukowo-Badawczych oraz R&D; Wyższa Szkoła Handlowa, Społeczna Akademia Nauk, Przedsiębiorstwa
- Członek Zarządu SHARP.
- Przewodniczący Powiązania Kooperacyjnego Branży AGD.
-Przewodniczący Powiązania Kooperacyjnego Branży Metalowej.
- Ojciec i Zwykły Człowiek.

Ścieżka: Technik / Lider / Menadżer / Auditor / Ekspert / Przewodniczący Klastra / Egzaminator / Doradca / Ekspert Analityk

Misja: Ojciec czwórki dorosłych, samodzielnych oraz inteligentnych dzieci.

QR Descktop

Dane wrażliwe osobiste - podlegają ochronie RODO

Specjalizacja (quick)

ANALITYKA BIZNESOWA I FINANSOWA

ŚRODKI UNIJNE BIZNESOWE ORAZ NAUKOWO-BADAWCZE

FRANCHISING I SIECI

QUALITY / SYSTEMY ZARZĄDZANIA

AUDYT BIZNESOWY, WSKAŹNIKOWY KPIs

SOCJOLOGIA BIZNESU, MARKETINGU

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

SZKOLENIA DLA BIZNESU

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

LOGISTYKA PRZEPŁYWÓW MATERIAŁOWYCH I INFORMACYJNYCH

Dane wrażliwe osobiste - podlegają ochronie RODO

Kompetencje (quick)

Dane wrażliwe osobiste - podlegają ochronie RODO

Osiągnięcia (quick)

300,54mln pln.
POZYSKANEGO DOFINANSOWANIA

1,24tyś OSÓB PRZESZKOLONYCH

4,82tyś.KLIENTÓW (OD 1998r)

MARKI: SHARP, PHILIPS, ZELMER, FACHOWIEC, BSI BRYTYJSKI INSTYTUT STANDARYZACJI, DEKRA, TUV NORD, INSTYTUT ENERGETYKI, PARP, JANTAR, CORMAY, OCHNIK, KOSPAN, I&R AUDITORS, WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA, SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK, SGGW, WISBiOP, TONSIL, SILCARE I WIELE INNYCH ....

Dane wrażliwe osobiste - podlegają ochronie RODO

Interaktywne CV

Ogólne informacje w formacie interaktywnych wielokryterialnych danych.

Dane Osobiste

Osobowość

Specjalizacje

Umiejętności

Znajomość Języków

Umiejętności Informatyczne

Historia Zawodowa

Osiągnięcia

Segmentacja Klientów

Działalność Dodatkowa

INTERAKTYWNE CV
Proszę włączyć tryb pełnoekranowy ^

Dane wrażliwe osobiste - podlegają ochronie RODO

Specjalistyczne CV

Specjalistyczne informacje o aktywach, umiejętnościach, specjalizacji w formacie interaktywnych wielokryterialnych danych.

Umiejętności Analityczne / Matematyczne / Modelowe

Umiejętności Informatyczne, Programowania

Stosowanie Specjalistycznej Analityki Branżowej w Produkcji, Zarządzaniu, Prognozowaniu Przyszłości

Umiejętności stosowania Wielo-kryterialnych Metod Analitycznych

Katalog Specjalizacji Analitycznej

Umiejętności Branżowe - Ekspansja Rynkowa

Quality & Management

Opinie Klientów

Koszyk Klientów

LINKI SPECJALISTYCZNYCH INFORMACJI

Umiejętności Analityczne, Matematyczne, Statystyczne, Budowania Modeli Analiz

Zakres specjalizacji oraz umiejętności wykorzystania technik oraz modeli analitycznych.

Katalog Specjalizacji Analitycznej

Katalog specjalizacji analitycznej z segmentacją specjalistyczną, ekspercką.

Analityka, Statystyka Jakości w Produkcji i Zarządzaniu

Jakość w produkcji i zarządzaniu - Analityka oraz Dashboard.

Specjalizacja - Ekspansja Rynkowa

Zakres specjalizacji rynkowej oraz rezydencji.

Specjalizacja - Quality & Management

Zakres specjalizacji jakościowej oraz zarządczej.

Interaktywne Dossier - Opinie Klientów

Opinie Klientów pogrupowanych segmentacją specjalistyczną, branżową, naukową.

Interaktywne Dossier - Koszyk Klientów

Koszyk Klientów pogrupowanych segmentacją branżową, specjalistyczną.

Dane wrażliwe osobiste - podlegają ochronie RODO

Referencje

Biblioteka Analiz/Raportów/Dashboard

Dane wrażliwe osobiste - podlegają ochronie RODO

Translate »