Kapitał Ludzki KL / Human Resources HR - Struktura Zatrudnienia, Rekrutacji Kadr

Kapitał Ludzki KL Human Resources HR Rekrutacja Struktura Departamentu

Przeznaczenie

Stosujemy analizy wielo-kryterialne w celu jak najlepszej konwersji procesów oraz ich wyników w zarządzaniu Kapitałem Ludzkim do zastosowań w biznesie.

Kontekst Kategorii Badawczych

Kontekst analiz:
# Przeszłość,
# Teraźniejszość,
# Rozpoznawanie Przyszłości,
# Prognozowanie Przyszłości,
# Kształtowanie Przyszłości.

Opis Analiz Struktury Zatrudnienia oraz Rekrutacji

Strukturę rodzajową zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie możemy zmierzyć za pomocą wskaźnika szczegółowej rodzajowej struktury zatrudnienia.
SSZ=(PES//PO)×100
PES - liczba osób zatrudnionych na warunkach umów cywilnoprawnych.
PO - liczba osób zatrudnionych na warunkach umów o pracę i cywilnoprawnych.
Powyższy wskaźnik obrazuje, jaki procent zatrudnionych w przedsiębiorstwie posiada umowę inną niż umowa o pracę (np. umowa o dzieło, umowa zlecenie).

Główne obszary zastosowania wskaźników struktury zatrudnienia:
# Analiza dynamiki wielkości i struktury zatrudnienia.
# Analiza kwalifikacji zawodowych.
# Analiza stażu pracy.
# Analiza ruchu pracowników.

Przykład: Wskaźnik ogólnego potencjału wykształcenia
𝑃𝑜𝑤= Sigma 𝑃𝑝𝑤 * 𝐿𝑝
Ppw- liczba pracowników na koniec okresu o danym poziomie wykształcenia.
Lp- mnożnik odpowiadający danemu poziomowi wykształcenia.

Przykładowe Inne Wskaźniki Struktury Zatrudnienia:
# Wskaźnik rotacji pracowników.
# Średni wiek pracowników.
# Struktura zatrudnienia.
# Odsetek umów przedłużonych po okresie próbnym.
# Wskaźnik stabilności kadry kierowniczej.
# Odsetek powrotów pracowników do firmy.
# Wiele innych.

Typologia Badawcza

Typologia analiz:
# Podmiotowe,
# Przedmiotowe,
# Terytorialne,
.

Klasy i Algorytmy

Kontekst:
# Konsultatywny,
# Kreatywny,
# Multi-kryterialny,
# Radarowy,
# Symulacyjny,
# Analityczny,
# Przeglądowy,
# Diagnostyczny,
# Strategiczny.

Typy Analiz

# Webometryczne,
# Wejścia-Wyjścia,
# Wpływów Krytycznych,
# Wpływów Krzyżowych,
# Trendu,
# Wrażliwości,
# Zawartości Informacyjnych,
# Zrównoważenia,
# Zysków i Strat,
# ANKOT,
# Barometr Technologiczny,
# Biografie oraz Scenariusze Przyszłości,
# Biznesowe Gry,
# Konwersje Burzy Mózgów,
# DEGEST,
# Wiele Innych.

Fazy/Etapy Modelowania Analiz

Fazy:
# Wstępna,
# Skanująca,
# Rekrutacyjna,
# Generowania Wiedzy,
# Antycypacji,
# Działania,
# Ewaluacyjna,
# Wznawiająca.

130 Technik Analitycznych

Techniki Badawcze:
Stosujemy uznane i eksperymentalne techniki oraz w wybranych dokonaniach algorytmy samouczące się z wykorzystaniem systemu Inteligents Systems.

Pasywny Przykład Analiz / Raporów

KPI Marża i Ranking

Interaktywny Widok Informacji o Strukturze i Rekrutacji Kapitału Ludzkiego

Techniki Badawcze
Skuteczność Wizualizacji oraz Przekazu A360
Powiązane strony
Skuteczność Formy Przekazu

Filtrowanie zawartości analiz jest wielopoziomowe w głąb danych oraz wielo-widokowe wynikowe.

Analizy mogą zawierać inteligentne systemy szukania i filtrowania.

Szablon wykonuje się tylko raz – potem tylko aktualizuje się dane.

Jedynym ograniczeniem widoków jest szablon, potrzeba, kultura biznesu oraz skuteczność przekazu.

Formy Prezentacji Analiz

# Monitor Zarządzania / Kokpit Menadżerski,

# QR Code oraz link do online prezentacji Analizy A360 u Pracowników i Partnerów,

# Generowanie PDF, Power point (eksport obrazu  każdego widoku po włączeniu filtru przez Prezentera treści,

# Eksport treści do formatu Excell.

# Prezentacja widoków analiz na autoryzowanych telefonach.

Skuteczność Wizualizacji A360

# Kilkaset szablonów, widoków wykresów,

# Kilkaset form skutecznej prezentacji i przekazu treści,

# Standardy naukowe skuteczności postrzegalności treści i przesłania marketingowego wyników.

# Mobilność – zdolność do wizualizacji analiz firmowych na każdym nośniku z dostępem do internetu.

# Standard wizualizacji – od roboczego (codziennej pracy) leyout do konferencyjnego.

Layout

# Indywidualny Markowy Firmowy

# Konferencyjny

# Strategiczny

# Wydziałowy

# Operacyjny

# Publiczny

Wartością usług A360, jest zdolność do wykorzystania nauki, idei, narzędzi w celu uproszczenia przekazu oraz osiągnięcia celów Klientów.

Oferta i Wsparcie A360

Biblioteka Przykładowych Analiz / Raportów / Dashboard

Poziom Zadowolenia z Usług Analiz A360

Referencje Oceny / Group A360