Kapitał Ludzki KL / Human Resources HR - Raport Rotacji, Fluktuacji Personelu

Przykładowe Wskaźniki Fluktuacji Kadr: # Wskaźnik rotacji pracowników. # Wskaźnik rezygnacji. # Wskaźnik zwolnień. # Wskaźnik przyjęć. # Wskaźnik awansów. # Średni staż pracy. # Średni wiek pracowników. # Struktura wahań zatrudnienia. # Struktura fluktuacji kadr. # Wskaźnik skuteczności rekrutacji. # Odsetek umów przedłużonych po okresie próbnym. # Wskaźnik stabilności kadry kierowniczej. # Odsetek powrotów pracowników do firmy. # Wskaźnik rekrutacji realizowanych przez firmy zewnętrzne. # Wskaźnik czasu potrzebnego na rekrutację pracownika fizycznego. # Wskaźnik czasu potrzebnego na rekrutację specjalisty/lidera zespołu. # Wskaźnik czasu potrzebnego na rekrutację kierownika. # Wskaźnik czasu potrzebnego na rekrutację menedżera wyższego szczebla. # Wskaźniki zwrotu z nakładów na inwestycje w Kapitał Ludzki. # Wiele innych (projektowych, socjologicznych, społecznych,zatrudnienia, ekonomii, etc.). QR KL Raport Rotacji Fluktuacji Personelu

Przeznaczenie

Stosujemy analizy wielo-kryterialne w celu jak najlepszej konwersji procesów oraz ich wyników w zarządzaniu Kapitałem Ludzkim do zastosowań w biznesie.

Kontekst Kategorii Badawczych

Kontekst analiz:
# Przeszłość,
# Teraźniejszość,
# Rozpoznawanie Przyszłości,
# Prognozowanie Przyszłości,
# Kształtowanie Przyszłości.

Opis Metodologii Zarządzania Wskaźnikowego

Przykładowe Wskaźniki Fluktuacji Kadr:
# Wskaźnik rotacji pracowników.
# Wskaźnik rezygnacji.
# Wskaźnik zwolnień.
# Wskaźnik przyjęć.
# Wskaźnik awansów.
# Średni staż pracy.
# Średni wiek pracowników.
# Struktura wahań zatrudnienia.
# Struktura fluktuacji kadr.
# Wskaźnik skuteczności rekrutacji.
# Odsetek umów przedłużonych po okresie próbnym.
# Wskaźnik stabilności kadry kierowniczej.
# Odsetek powrotów pracowników do firmy.
# Wskaźnik rekrutacji realizowanych przez firmy zewnętrzne.
# Wskaźnik czasu potrzebnego na rekrutację pracownika fizycznego.
# Wskaźnik czasu potrzebnego na rekrutację specjalisty/lidera zespołu.
# Wskaźnik czasu potrzebnego na rekrutację kierownika.
# Wskaźnik czasu potrzebnego na rekrutację menedżera wyższego szczebla.
# Wskaźniki zwrotu z nakładów na inwestycje w Kapitał Ludzki.
# Wiele innych (projektowych, socjologicznych, społecznych,zatrudnienia, ekonomii, etc.).

Typologia Badawcza

Typologia analiz:
# Podmiotowe,
# Przedmiotowe,
# Terytorialne,
.

Klasy i Algorytmy

Kontekst:
# Konsultatywny,
# Kreatywny,
# Multi-kryterialny,
# Radarowy,
# Symulacyjny,
# Analityczny,
# Przeglądowy,
# Diagnostyczny,
# Strategiczny.

Typy Analiz

# Webometryczne,
# Wejścia-Wyjścia,
# Wpływów Krytycznych,
# Wpływów Krzyżowych,
# Trendu,
# Wrażliwości,
# Zawartości Informacyjnych,
# Zrównoważenia,
# Zysków i Strat,
# ANKOT,
# Barometr Technologiczny,
# Biografie oraz Scenariusze Przyszłości,
# Biznesowe Gry,
# Konwersje Burzy Mózgów,
# DEGEST,
# Wiele Innych.

Fazy/Etapy Modelowania Analiz

Fazy:
# Wstępna,
# Skanująca,
# Rekrutacyjna,
# Generowania Wiedzy,
# Antycypacji,
# Działania,
# Ewaluacyjna,
# Wznawiająca.

130 Technik Analitycznych

Techniki Badawcze:
Stosujemy uznane i eksperymentalne techniki oraz w wybranych dokonaniach algorytmy samouczące się z wykorzystaniem systemu Inteligents Systems.

Pasywny Przykład Analiz / Raporów

KPI Marża i Ranking

Interaktywny Widok Raportu Informacji o Rotacji Personelu

Techniki Badawcze
Skuteczność Wizualizacji oraz Przekazu A360
Powiązane strony
Skuteczność Formy Przekazu

Filtrowanie zawartości analiz jest wielopoziomowe w głąb danych oraz wielo-widokowe wynikowe.

Analizy mogą zawierać inteligentne systemy szukania i filtrowania.

Szablon wykonuje się tylko raz – potem tylko aktualizuje się dane.

Jedynym ograniczeniem widoków jest szablon, potrzeba, kultura biznesu oraz skuteczność przekazu.

Formy Prezentacji Analiz

# Monitor Zarządzania / Kokpit Menadżerski,

# QR Code oraz link do online prezentacji Analizy A360 u Pracowników i Partnerów,

# Generowanie PDF, Power point (eksport obrazu  każdego widoku po włączeniu filtru przez Prezentera treści,

# Eksport treści do formatu Excell.

# Prezentacja widoków analiz na autoryzowanych telefonach.

Skuteczność Wizualizacji A360

# Kilkaset szablonów, widoków wykresów,

# Kilkaset form skutecznej prezentacji i przekazu treści,

# Standardy naukowe skuteczności postrzegalności treści i przesłania marketingowego wyników.

# Mobilność – zdolność do wizualizacji analiz firmowych na każdym nośniku z dostępem do internetu.

# Standard wizualizacji – od roboczego (codziennej pracy) leyout do konferencyjnego.

Layout

# Indywidualny Markowy Firmowy

# Konferencyjny

# Strategiczny

# Wydziałowy

# Operacyjny

# Publiczny

Wartością usług A360, jest zdolność do wykorzystania nauki, idei, narzędzi w celu uproszczenia przekazu oraz osiągnięcia celów Klientów.

Oferta i Wsparcie A360

Biblioteka Przykładowych Analiz / Raportów / Dashboard

Poziom Zadowolenia z Usług Analiz A360

Referencje Oceny / Group A360