Rentowność Marży - Rachunkowość Zarządcza i Podatkowa

Marża, Rentowność Marży, Optymalizacji i Prognozowanie Marży.

Przeznaczenie

Analizy wielo-kryterialne, przeznaczone do okresowego nadzoru stanu aktywów finansowych dla każdej wielkości Podmiotów, Organizacji.

Wskaźniki Efektywności

Rentowność:
# Wielo-kryterialna,
# Zwrotu z kapitału,
# Wzajemnego wpływu struktury kosztów oraz optymalizacji wydatków,
# Monitoringu stanu online,
# Prognozowania.

Opis Zastosowania

Analizy wielo-kryterialne, ustalają wzajemny wpływ na siebie danych (korelacje / konwersje), pozwalając na ustalenie oraz prognozowanie wyników finansowych:
# rentowność realizacji planowanych budżetów oraz projektów,
# rentowność marży na przychodach vs koszty,
# marże produktowe vs rentowność kosztów zakładowych,
# marża oraz rentowność vs wpływ kosztów produktowych, organizacyjnych, kadrowych, marketingowych na efektywność,
# marża oraz rentowność vs przychody kosztów wytworzenia, organizacyjnych, Kapitału Ludzkiego, marketingowych, etc.
# rentowność vs struktura przychodów / struktura kosztów / wpływu działań marketingu,
# rentowność należności / zobowiązań,
# marża vs zyskowność,
# rentowność aktywów i pokrycie marżą pasywów finansowych oraz inne.

Wskaźniki Sukcesu Rezultatu

Wiedza wynikająca z analiz:
# Historia stanu i wpływu finansów na każdy żądany okres,
# Standaryzacja szablonu widoku danych i terminologii zrozumienia wyników,
# Punkt odniesienia do podejmowania codziennych decyzji,
# Obraz odniesienia do prognozowania stanu i przepływów.

Wskaźniki Optymalizacji

Optymalizacja:
# Kontrola racjonalności wydatków vs osiąganych przychodów,
# Radary, jako próg alarmowy wpływu kilku wartości na siebie nawzajem,
# Racjonalność kosztowa i finansowania,
# Efektywność zwrotu z zaangażowanych aktywów,
# Punktu odniesienia do pozyskiwania i racjonalnego wykorzystywania aktywów finansowych.

Wskaźniki Korzyści

# Obraz zmiennej codzienności; posiadania, wydatkowania, zagrożeń finansów.
# Punkt danych odniesienia do podejmowania decyzji oraz prognozowania przepływów.
# Możliwość podejmowania decyzji w stanie "krótkiej kołdry",
# Stan informatyzacji w Podmiocie na prezentacje danych jest bezwpływowy,
# 24 godzinny widok stanu finansów, wzajemnego ich wpływu oraz alarm progów.

Wskaźniki Jakości Podmiotu

Jakość rozumiana, jako:
# Marka Podmiotu w obszarze racjonalnego wykorzystania aktywów na cele budowania pozycji rynkowej,
# Standaryzacja i stabilność procedur gromadzenia oraz prezentacji danych finansowych,
# Standaryzacja komunikacji standingu wewnątrz Organizacji oraz Partnerów.

Pasywny Przykład Analizy/Raportu

KPI Marża i Ranking

Interaktywna Forma Analizy/Raportu

Skuteczność Formy Przekazu

Filtrowanie zawartości analiz jest wielopoziomowe w głąb danych oraz wielo-widokowe wynikowe.

Jedynym ograniczeniem widoków jest szablon, potrzeba, kultura biznesu oraz skuteczność przekazu.

Formy Prezentacji Analiz

# Monitor Zarządzania / Kokpit Menadżerski,

# QR Code oraz link do online prezentacji Analizy A360 u Pracowników i Partnerów,

# Generowanie PDF, Power point (eksport obrazu  każdego widoku po włączeniu filtru przez Prezentera treści,

# Eksport treści do Excell.

# Prezentacja widoków analiz na autoryzowanych telefonach.

Layout

# Indywidualny Markowy Firmowy

# Wydziałowy

# Publiczny

Skuteczność Wizualizacji A360

# Kilkaset szablonów, widoków wykresów,

# Kilkaset form skutecznej prezentacji i przekazu treści,

# Standardy naukowe skuteczności postrzegalności treści i przesłania marketingowego wyników.

Monitoruj - nie będziesz zaskakiwany / Waliduj - a zawsze będziesz w trendzie

Oferta i Wsparcie A360

Biblioteka Przykładowych Analiz/Raportów/Dashboard

Poziom Zadowolenia z Usług Analiz

Referencje Oceny / Group A360