Kapitał Ludzki KL / Human Resources HR - Wskaźniki

QR Kapitał Ludzki - Wskaźniki

Przeznaczenie

Analizy wielo-kryterialne, przeznaczone do okresowego nadzoru stanu aktywów finansowych dla każdej wielkości Podmiotów, Organizacji.

Wskaźniki Efektywności

Rentowność Kapitału Ludzkiego:
# Wielo-kryterialna,
# Zwrotu z zaangażowanego kapitału na potencjał KL,
# Wzajemnego wpływu struktury funkcjonalności organizacyjnej oraz optymalizacji nakładów na KL,
# Monitoringu stanu online,
# Planowania i prognozowania.

Opis Zastosowania

Analizy wielo-kryterialne, ustalają wzajemny wpływ na siebie danych (korelacje / konwersje), pozwalając na ustalenie oraz prognozowanie wyników zarządzania Kapitałem Ludzkim:
# Wskaźnik HCR,
# Wskaźnik PFTE,
# Wskaźnik CFTE,
# Wskaźnik PPFTE,
# Wskaźnik HCVA,
# Wskaźnik HCROI,
# Korelacje wielo-kryterialne,
# Wykaz, konwersja,oceny oraz pomiar jakości KL, koszty KL,
# Absencja, Zastępstwo,
# Koszty oraz Zarządzanie Projektowe,
# Optymalizacja wykorzystania Kapitału Ludzkiego,
# Radary oraz Mierniki, Alarmy Progów oraz inne.

Wskaźniki Sukcesu Rezultatu

Wiedza wynikająca z analiz:
# Historia stanu i wpływu finansów na każdy żądany okres,
# Standaryzacja szablonu widoku danych i terminologii zrozumienia wyników,
# Punkt odniesienia do podejmowania codziennych decyzji,
# Obraz odniesienia do prognozowania decyzji, stanu i przepływów.

Wskaźniki Optymalizacji

Optymalizacja:
# Kontrola racjonalności wydatków vs osiąganych przychodów,
# Radary, jako próg alarmowy wpływu kilku wartości na siebie nawzajem,
# Racjonalność kosztowa i finansowania,
# Efektywność zwrotu z zaangażowanych aktywów,
# Punktu odniesienia do pozyskiwania i racjonalnego wykorzystywania aktywów finansowych oraz ludzkich.

Wskaźniki Korzyści

# Obraz zmiennej codzienności; posiadania, wydatkowania, zagrożeń, dostępności oraz rentowności konwersji potencjału kadrowego.
# Punkt danych odniesienia do podejmowania decyzji oraz prognozowania aktywów oraz optymalizacji Kapitału Ludzkiego.
# Możliwość podejmowania decyzji w stanie "krótkiej kołdry",
# Stan informatyzacji w Podmiocie na prezentacje danych jest bezwpływowy,
# 24 godzinny widok stanu finansów, wzajemnego ich wpływu oraz alarm progów.

Wskaźniki Jakości Podmiotu

Jakość rozumiana, jako:
# Marka Podmiotu w obszarze racjonalnego wykorzystania aktywów na cele budowania pozycji rynkowej,
# Standaryzacja i stabilność procedur gromadzenia oraz prezentacji danych obszaru zarządzania potencjałem KL,
# Standaryzacja komunikacji oraz jakości potencjału kadrowego wewnątrz Organizacji oraz Partnerów.

Pasywny Przykład Analizy/Raportu

KPI Marża i Ranking

Interaktywny Widok Analiz o Ekonomicznych Wskaźnikach KPI Kapitału Ludzkiego

Techniki Badawcze
Skuteczność Wizualizacji oraz Przekazu A360
KAPITAŁ LUDZKI - WSKAŹNIKI
Powiązane strony
Skuteczność Formy Przekazu

Filtrowanie zawartości analiz jest wielopoziomowe w głąb danych oraz wielo-widokowe wynikowe.

Analizy mogą zawierać inteligentne systemy szukania i filtrowania.

Szablon wykonuje się tylko raz – potem tylko aktualizuje się dane.

Jedynym ograniczeniem widoków jest szablon, potrzeba, kultura biznesu oraz skuteczność przekazu.

Formy Prezentacji Analiz

# Monitor Zarządzania / Kokpit Menadżerski,

# QR Code oraz link do online prezentacji Analizy A360 u Pracowników i Partnerów,

# Generowanie PDF, Power point (eksport obrazu  każdego widoku po włączeniu filtru przez Prezentera treści,

# Eksport treści do formatu Excell.

# Prezentacja widoków analiz na autoryzowanych telefonach.

Skuteczność Wizualizacji A360

# Kilkaset szablonów, widoków wykresów,

# Kilkaset form skutecznej prezentacji i przekazu treści,

# Standardy naukowe skuteczności postrzegalności treści i przesłania marketingowego wyników.

# Mobilność – zdolność do wizualizacji analiz firmowych na każdym nośniku z dostępem do internetu.

# Standard wizualizacji – od roboczego (codziennej pracy) leyout do konferencyjnego.

Layout

# Indywidualny Markowy Firmowy

# Konferencyjny

# Strategiczny

# Wydziałowy

# Operacyjny

# Publiczny

Monitoruj - nie będziesz zaskakiwany / Waliduj - zawsze będziesz w trendzie

Oferta i Wsparcie A360

Biblioteka Przykładowych Analiz/Raportów/Dashboard

Poziom Zadowolenia z Usług Analiz

Referencje Oceny / Group A360