Analiza Biznesowa

Analiza Rankingowa Branżowa


Pasywny Przykład Interaktywnej Analizy/Raportu


Interaktywna forma Analizy/Raportu

Przykład raportu/analizy – z każdego widoku (filtru danych) można wyeksportować plik w formacie Power Point i przekształcić w pliki obrazów.

Szczegółowość analizy poprzez filtry nie jest niczym ograniczona.

Partner ma możliwość uzyskać:

  • link do interaktywnej analizy/raportu,
  • kod QR Code w wiadomości mail, odsyłający do dokumentu,
  • prezentacje w formacie Power Point,
  • plik w formacie PDF.

Forma przekazu zależy od kultury biznesu i preferencji. Wszystkie dokumenty generują się automatycznie.

W przypadku stałych raportów i analiz, layout nie zmienia się – tylko importowane są nowe zaktualizowane dane (np. z Excela)

Analizy interaktywne po wybraniu poszczególnych danych są widokiem, a widok ten (za każdym razem może być różny) może być wyeksportowany do PowerPointa, tworząc niczym wyreżyserowany pokaz (krok po kroku).


"Sprawdź, zrób benchmarking, nie zostaniesz zaskoczony sytuacją rynkową"


"Wyznacz cel pośredni, zawsze może być lepiej o ile wiadomo, co za słowem się kryje"


Biblioteka Analiz/Raportów/Dashboard


Poziom Zadowolenia z Usług Analiz


Referencje