Analiza Wskaźnikowa

KPI Marża i Ranking


Pasywny Przykład Interaktywnej Analizy/Raportu

KPI Marża i Ranking


Interaktywna forma Analizy/Raportu

Przykład raportu/analizy – z każdego widoku (filtru danych) można wyeksportować plik w formacie Power Point i przekształcić w pliki obrazów.

Szczegółowość analizy poprzez filtry nie jest niczym ograniczona.

Partner ma możliwość uzyskać:

  • link do interaktywnej analizy/raportu,
  • kod QR Code w wiadomości mail, odsyłający do dokumentu,
  • prezentacje w formacie Power Point,
  • plik w formacie PDF.

Forma przekazu zależy od kultury biznesu i preferencji. Wszystkie dokumenty generują się automatycznie.

W przypadku stałych raportów i analiz, layout nie zmienia się – tylko importowane są nowe zaktualizowane dane (np. z Excela)

Analizy interaktywne po wybraniu poszczególnych danych są widokiem, a widok ten (za każdym razem może być różny) może być wyeksportowany do PowerPointa, tworząc niczym wyreżyserowany pokaz (krok po kroku).


"Monitoruj, a nie będziesz zaskakiwany, wykonaj walidacje, to zawsze będziesz w trendzie, "


Biblioteka Analiz/Raportów/Dashboard


Poziom Zadowolenia z Usług Analiz


Referencje