MARKET A360 ANALYZER FOR THE PRODUCTION OF PAPER, PAPER PACKAGING AND CORRUGATED CARDBOARD

The interactive dashboard downloads data from the online update server – the first page load time is slightly longer.

Intended use of the A360 Analyzer


The "Analyzer A360" tool is used for independent filtering of industry statistics.

We only show historical data in public access (no dynamic forecasting methodology).

We temporarily provide the Analyzer A360 for the paper industry only in the English version - in this industry and analytical area we work for the international market.

Practical Application


Industry analyzes allow you to focus on:
- issues based on normative elements, statistics, algorithms, models and methods,
- the results of the presented industry issues, which are based only on objective data,
- inference methodologies,
- data compilation models that ultimately broaden the strategic and operational horizon of undertaking business activities,
- industry potential for making operational decisions,
- updating data used for workplace activity or providing services or conducting research.

Information on operating the dashboard Analyzer A360

1. We recommend operating in full screen view.
2. The analyzes are made in the multi-criteria analysis technology.
3. The filter panes of the statistics pages can be found on each left screen.
4. In some cases, by selecting a data on the chart, you can go to the detailed view of the chart.
5. By hovering over the data, a screen with additional information appears.

Skuteczność Formy Przekazu
Filtrowanie zawartości analiz jest wielopoziomowe w głąb danych oraz wielokryterialne.
Analizy mogą zawierać inteligentne systemy szukania i filtrowania.
Szablon wykonuje się tylko raz – następnie online aktualizuje się dane wejściowe.
Jedynym ograniczeniem widoków jest szablon, potrzeba, kultura biznesu oraz skuteczność przekazu.
Formy Prezentacji Analiz
Monitor Zarządzania / Kokpit Menadżerski,
QR Code oraz link do online prezentacji Analizy A360 u Pracowników i Partnerów,
Generowanie PDF, Power point (eksport obrazu  każdego widoku po włączeniu filtru przez Prezentera treści,
Eksport treści do formatu Excell.
Prezentacja widoków analiz na autoryzowanych telefonach.
Skuteczność Wizualizacji A360
Kilkaset szablonów, widoków wykresów,
Kilkaset form skutecznej prezentacji i przekazu treści,
Standardy naukowe skuteczności postrzegalności treści i przesłania marketingowego wyników.
Mobilność – zdolność do wizualizacji analiz firmowych na każdym nośniku z dostępem do internetu.
Standard wizualizacji – od roboczego (codziennej pracy) widoku do konferencyjnego oficjalnego.
Layout
Indywidualny Marki / Firmowy
Konferencyjny
Kooperacyjny
Strategiczny
Wydziałowy
Operacyjny
Klastrowy
Publiczny

Biblioteka Poglądowa Analiz / Raportów / Dashboard

Poziom Zadowolenia z Usług Analiz

Referencje