Czym jest logistyka łańcucha przepływów materiałowych i informacyjnych.

Łańcuch dostaw, to przepływ informacji i materiałów przez firmę produkcyjną, usługową, dystrybucyjną od dostawcy do klienta i co najważniejsze z powrotem.

Tradycyjnie przepływ materiału był rozpatrywany tylko na poziomie operacyjnym, ale takie podejście nie jest już odpowiednie. Przedsiębiorstwa muszą teraz zarządzać łańcuchem dostaw, aby poprawić obsługę klienta, osiągnąć równowagę między kosztami a usługami, a tym samym zapewnić firmie przewagę konkurencyjną. Menedżerowie muszą pracować nad integracją łańcucha dostaw – tj. aby zapewnić, że wszystkie funkcje i działania zaangażowane w łańcuch działają ze sobą harmonijnie. Opracowanie zintegrowanego łańcucha dostaw oznacza zarządzanie przepływem materiałów z trzech perspektyw: strategicznej, taktycznej i operacyjnej. Na każdym z tych poziomów wykorzystanie infrastruktury, ludzi, finansów i systemów musi być skoordynowane i zharmonizowane jako całość.

Opracowania łańcucha należy oceniać z perspektyw:

  • Ocena otoczenia konkurencyjnego;

  • Przegląd diagnostyczny łańcucha dostaw;

  • Rozwój łańcucha dostaw, który obejmuje integrację funkcjonalną, integrację wewnętrzną oraz zewnętrzną.

Firmy, które opracują zintegrowany łańcuch dostaw, z wszystkimi tego wymagającymi korzyściami, odniosą ogromne korzyści na rynku. Ci, którzy tego nie zrobią, pozostaną w tyle, ponieważ proces jest długotrwały oraz zmienny adaptacyjne i warunkowo.

Czy warto przegrać walkę o przetrwanie, stabilność i wynik finansowy przez zaniechanie?