IEEE STANDARDS ANALYZER A360 (en)

The interactive dashboard downloads data from the online update server – the first page load time is slightly longer.

Intended use of the IEEE Norms Analyzer A360


The "IEEE NORMS ANALYZER A360" tool is used to search for the current IEEE standard (IEEE / ISO).

The analyzer does not contain outdated standards documents.

The analyzer is available on this website in English - other versions on other websites.

The catalog contains 3,024 document items (the entire collection of up-to-date standardization documents).

Practical Application


Standard analyzers allow for ongoing analysis:
- current standardization publications,
- by filtering with the use of "keywords", finding coherent standards for a given issue,
- by selecting a standard, getting acquainted with the current rules described in abstracts,
- thematic equivalents of other standards, such as the ISO standard,
- the requirements of your workshop or workplace,
- measurable basis for standardization and terminology.

Information on operating the dashboard Analyzer A360

1. We recommend operating in full screen view.
2. The analyzes are made in the multi-criteria analysis technology.
3. The filter panes of the statistics pages can be found on each left screen.
4. In some cases, by selecting a data on the chart, you can go to the detailed view of the chart.
5. By hovering over the data, a screen with additional information appears.

Skuteczność Formy Przekazu
Filtrowanie zawartości analiz jest wielopoziomowe w głąb danych oraz wielokryterialne.
Analizy mogą zawierać inteligentne systemy szukania i filtrowania.
Szablon wykonuje się tylko raz – następnie online aktualizuje się dane wejściowe.
Jedynym ograniczeniem widoków jest szablon, potrzeba, kultura biznesu oraz skuteczność przekazu.
Formy Prezentacji Analiz
Monitor Zarządzania / Kokpit Menadżerski,
QR Code oraz link do online prezentacji Analizy A360 u Pracowników i Partnerów,
Generowanie PDF, Power point (eksport obrazu  każdego widoku po włączeniu filtru przez Prezentera treści,
Eksport treści do formatu Excell.
Prezentacja widoków analiz na autoryzowanych telefonach.
Skuteczność Wizualizacji A360
Kilkaset szablonów, widoków wykresów,
Kilkaset form skutecznej prezentacji i przekazu treści,
Standardy naukowe skuteczności postrzegalności treści i przesłania marketingowego wyników.
Mobilność – zdolność do wizualizacji analiz firmowych na każdym nośniku z dostępem do internetu.
Standard wizualizacji – od roboczego (codziennej pracy) widoku do konferencyjnego oficjalnego.
Layout
Indywidualny Marki / Firmowy
Konferencyjny
Kooperacyjny
Strategiczny
Wydziałowy
Operacyjny
Klastrowy
Publiczny

Biblioteka Poglądowa Analiz / Raportów / Dashboard

Poziom Zadowolenia z Usług Analiz

Referencje