Analizy Biznesowe Analizy Wskaźnikowe Panele Interaktywne Wskaźnikowe Zarządcze


Analizy Biznesowe


Jesteś mikro, małą, średnią, dużą czy korporacyjną Organizacją,

wpisujesz się zawsze w Model Biznesowy.


Aby Twój biznes był konkurencyjny, niezależnie od Modelu Biznesowego,

powinien być zarządzany przez dopasowany, spójny, ustandaryzowany

Model Wskaźnikowy.


Możliwości wspomagania decyzji w planowaniu, zarządzaniu, analityce.


Jesteś mikro, małą Organizacją

Dążysz do poniższego schematu

Lata pracy, wiedza, ludzie, finanse..


Jesteś średnią Organizacją

Dążysz do poniższego schematu

Już blisko, ale pewnie kosztownie ..


Może warto przyspieszyć rozwój i/lub stabilizację?

Może warto zaoszczędzić kilka/kilkanaście lat?


A może takie podejście dostosowane do skali Organizacji i jej miejsca na rynku?


Procedura pierwszego kroku

 1. Komunikujesz, co chcesz zbadać w Organizacji oraz w przyszłości kontrolować.

 2. My mówimy, co powinienieś nam wysłać online.

 3. Przesyłamy Tobie wzorzec danych w pliku (mogą być anonimizowane dane).

 4. Opłacasz sporządzenie Analizy Wskaźnikowej Twojej Organizacji.

 5. Sporządzamy Twój model Analizy Wskaźnikowej z wyliczonymi danymi oraz wykresami.

 6. Udostępniamy Online Twoją Interaktywną Analizę Wskaźnikową Organizacji (Interaktywna Analiza + jej obrazy w Power Point, PDF).

 7. Pracujesz na wskaźnikach oceny Twojego biznesu.

Jeżeli, po danym okresie zapragniesz porównania, prześlesz nowy plik, a my na Twoim wzorcu (dashboard) danych, wykonamy analizę porównawczą oraz wyznaczymy punkt wyjścia na kolejny okres rozliczeniowy.


Zdziwisz się, jakie efekty osiągniesz

Przykłady efektów;

 • za niewielkie pieniądze można efektywnie zarządzać,

 • łatwo zostać Liderem z kompetencjami korporacyjnymi.

 • zmienić niematerialne w mierzalne podstawy podejmowania świadomych decyzji.

 • skutecznie i mierzalnie planować.

 • opanować czas i aktywa Organizacji.

 • kontrolować na bieżąco zmiany we wskaźnikach, dysponując Panelem Zarządzania Wskaźnikowego (Dashboard) w wersji stacjonarnej i mobilnej na telefonie.

 • zawsze mieć pod ręką  możliwość zapoznania się z bieżącą informacją.

 • zawsze być w gotowości do zakomunikowania informacji przełożonym lub podwładnym.

Usługi prowadzimy w formie:

 • online, 

 • insourcing,

 • outsourcing,

 • consulting.

Analizy i Dashboard -cechy:

 • online, 

 • dane wejściowe aktualizowane na bieżąco przez Klienta,

 • możliwość prostej integracji danych wejściowych do analiz z systemów Klienta.


Analizy Wskaźnikowe oraz Panele Zarządzania Wskaźnikowego (Dashboard),

jakie wykonujemy dla Twojego rozwoju

Biznesu/ Obszaru/ Stanowiska/ Działu/ Grupy/ Projektów