Analizy Biznesowe i Wskaźnikowe

Analizy Biznesowe


Jesteś mikro, małą, średnią, dużą czy korporacyjną Organizacją,

wpisujesz się zawsze w Model Biznesowy.


Aby Twój biznes był konkurencyjny, niezależnie od Modelu Biznesowego,

powinien być zarządzany przez dopasowany, spójny, ustandaryzowany

Model Wskaźnikowy.

Schemat Biznes Wskaźnikowy

Możliwości wspomagania decyzji w planowaniu, zarządzaniu, analityce.

Jesteś mikro, małą Organizacją
Dążysz do poniższego schematu
Lata pracy, wiedza, ludzie, finanse.

Jesteś średnią Organizacją
Dążysz do poniższego schematu
Już blisko, ale pewnie kosztownie.

Może warto przyspieszyć rozwój i/lub stabilizację?
Może warto zaoszczędzić kilka/kilkanaście lat?

A może takie podejście dostosowane do skali Organizacji i jej miejsca na rynku?

Procedura pierwszego kroku - analizy online

Procedura pierwszego kroku - analizy zbiorcze

 1. Komunikujecie Państwo, co chcecie zbadać w Organizacji oraz w przyszłości kontrolować.
 2. My mówimy, jakie dane należy nam wysłać oraz ich format (online).
 3. Przesyłacie Państwo wzorzec danych w pliku (mogą być anonimizowane dane).
 4. Opłacacie sporządzenie Analizy Wskaźnikowej Waszej Organizacji.
 5. Sporządzamy Wasz model Analizy Wskaźnikowej z wyliczonymi danymi oraz wykresami.
 6. Udostępniamy online Waszą Interaktywną Analizę Wskaźnikową Organizacji (Interaktywna Analiza + jej obrazy w Power Point, PDF).
 7. Pracujecie Państwo na wskaźnikach oceny Waszego obszaru biznesu.
 8. W przypadku danych porównawczych wykorzystujecie Państwo wskaźniki bieżące przyrostowe, jako punkt orientacji.
Jeżeli, po danym okresie zapragniecie porównania lub uaktualnienia, prześlecie Państwo nowy plik, a my na Waszym wzorcu (dashboard) danych, wykonamy analizę porównawczą oraz wyznaczymy punkt wyjścia na kolejny okres rozliczeniowy.
 
W przypadku stałej współpracy – możemy połączyć Państwa dane z Dashboard Waszej Organizacji, które mogą być aktualizowane na bieżąco.

Efekty - analizy online

Przykłady efektów;
 • niewielkie zaangażowanie finansowe – efektywne zarządzanie,
 • bycie Liderem z kompetencjami Lidera ładu korporacyjnego,
 • niemierzalne zamienia się w mierzalne podstawy podejmowania świadomych decyzji,
 • skutecznie i mierzalnie planowanie,
 • zidentyfikowanie oraz ujęcie w ramy aktywów Organizacji,
 • kontrolowanie na bieżąco zmian we wskaźnikach, kiedy do dyspozycji jest Panel Zarządzania Wskaźnikowego (Dashboard) w wersji stacjonarnej oraz mobilnej na telefonie,
 • zawsze pod ręką  możliwość zapoznania się z aktualizowaną na bieżąco informacją,
 • gotowości do zakomunikowania informacji Partnerom, przełożonym, podwładnym, inwestorom, etc.

,

 1. Komunikujecie Państwo, co chcecie zbadać w Organizacji oraz w przyszłości kontrolować.
 2. Przeprowadzamy ukierunkowany audit.
 3. Ustalamy wspólnie priorytety waszej Organizacji.
 4. Wymieniamy się danymi (mogą być anonimizowane).
 5. Opłacacie sporządzenie Analizy Wskaźnikowej Waszej Organizacji.
 6. Sporządzamy Wasz model Analizy Wskaźnikowej z wyliczonymi danymi oraz wykresami.
 7. Udostępniamy online Waszą Interaktywną Analizę Wskaźnikową Organizacji (Interaktywna Analiza + jej obrazy w Power Point, PDF).
 8. Pracujecie Państwo na wskaźnikach oceny Waszego obszaru biznesu oraz kontrolujecie wskaźniki przyrostowe, a w przypadku danych okresowych wprowadzamy sygnatury “punktów odniesienia / orientacji.
Jeżeli, po danym okresie zapragniecie porównania lub uaktualnienia, prześlecie Państwo nowy plik, a my na Waszym wzorcu (dashboard) danych, wykonamy analizę porównawczą oraz wyznaczymy punkt wyjścia na kolejny okres rozliczeniowy.
 
W przypadku stałej współpracy – możemy połączyć Państwa dane z Dashboard Waszej Organizacji, które mogą być aktualizowane na bieżąco.

Efekty - analizy zbiorcze

Przykłady efektów;
 • efektywne zarządzanie poprzez mierzalne, koherentne z innymi obszarami oraz przyrostowe wskaźniki,
 • możliwość ustawienia ładu Organizacyjnego i Korporacyjnego,
 • niemierzalne zamienia się w mierzalne podstawy podejmowania świadomych decyzji,
 • skutecznie planowanie oparte o bieżące aktualizowane oraz prezentowane dane,
 • bieżąca kontrola finansowych i niefinansowych aktywów Organizacji,
 • kontrolowanie na bieżąco zmian we wskaźnikach, w dyspozycji Panel Zarządzania Wskaźnikowego (Dashboard) w wersji stacjonarnej oraz mobilnej na telefonie,
 • zdolność do bieżącej dystrybucji aktualnych danych podległym Liderom lub przełożonym, uzupełniając informacje o swojego stanowiska pracy dane,
 • obsługa informacyjna Partnerów,  Inwestorów, etc.

Formy Usług

Usługi prowadzimy w formie:

 • online,

 • interim,

 • insourcing,

 • outsourcing,

 • consulting.

Charakterystyka

Analizy i Dashboard -cechy:

 • online, 

 • dane wejściowe aktualizowane przez Klienta,

 • możliwość prostej integracji odbioru danych wejściowych do analiz z systemów Klienta,

 • wersja komputerowa i mobilna.

Analizy Wskaźnikowe oraz Panele Zarządzania Wskaźnikowego (Dashboard),
jakie wykonujemy dla Twojego rozwoju
Biznesu/ Obszaru/ Stanowiska/ Działu/ Grupy/ Projektów

Biblioteka Analiz/Raportów/Dashboard

Poziom Zadowolenia z Usług Analiz

Referencje