Analizy Biznesowe i Wskaźnikowe

Analizy Biznesowe

A360 Modele Organizacji
A360 Modele Biznesowe


Aby Państwa biznes był konkurencyjny, powinien być wspomagany przez dopasowany, spójny oraz standaryzowany Model Wskaźnikowy.

Schemat Biznes Wskaźnikowy
A360 Wspomaganie Decyzji

Planowanie / Zarządzanie / Analityka

A360 Procedura Zamówienia -Online
Procedura:
 1. Komunikujecie Państwo, co chcecie zbadać w Organizacji oraz w przyszłości kontrolować.
 2. My mówimy, jakie dane należy nam wysłać oraz ich format (online).
 3. Przesyłacie Państwo wzorzec danych w pliku (mogą być anonimizowane dane).
 4. Opłacacie sporządzenie Analizy Wskaźnikowej Waszej Organizacji.
 5. Sporządzamy Wasz model Analizy Wskaźnikowej z wyliczonymi danymi oraz wykresami.
 6. Udostępniamy online Waszą Interaktywną Analizę Wskaźnikową Organizacji (Interaktywna Analiza + jej obrazy w Power Point, PDF).
 7. Pracujecie Państwo na wskaźnikach oceny Waszego obszaru biznesu.
 8. W przypadku danych porównawczych wykorzystujecie Państwo wskaźniki bieżące przyrostowe, jako punkt orientacji.
Jeżeli, po danym okresie zapragniecie porównania lub uaktualnienia, prześlecie Państwo nowy plik, a my na Waszym wzorcu (dashboard) danych, wykonamy analizę porównawczą oraz wyznaczymy punkt wyjścia na kolejny okres rozliczeniowy.
W przypadku stałej współpracy – możemy połączyć Państwa dane z Dashboard Waszej Organizacji, które mogą być aktualizowane na bieżąco.
Efekty:
 • niewielkie zaangażowanie finansowe – efektywne zarządzanie,
 • kompetencje Lidera ładu korporacyjnego,
 • szum informacyjny zamienia się w mierzalne podstawy podejmowania świadomych decyzji,
 • skutecznie planowanie z analizą ryzyka,
 • kontrolowanie na bieżąco zmian we wskaźnikach – Panel Zarządzania Wskaźnikowego (Dashboard) w wersji stacjonarnej oraz mobilnej na telefonie,
 • szablony – zdolność skutecznego przekazywania informacji Partnerom, przełożonym, podwładnym, inwestorom, etc.
,
A360 Procedura Zamówienia -Skrócona
Procedura:
 1. Komunikujecie Państwo, co chcecie zbadać w Organizacji oraz w przyszłości kontrolować.
 2. Przeprowadzamy ukierunkowany audit.
 3. Ustalamy wspólnie priorytety waszej Organizacji.
 4. Wymieniamy się danymi (mogą być anonimizowane).
 5. Opłacacie Państwo sporządzenie analizy wskaźnikowej dla Waszej Organizacji.
 6. Sporządzamy Wasz model Analizy Wskaźnikowej z wyliczonymi danymi oraz wykresami.
 7. Udostępniamy online Waszą Interaktywną Analizę Wskaźnikową Organizacji (Interaktywna Analiza + jej obrazy w Power Point, PDF).
 8. Pracujecie Państwo na wskaźnikach oceny Waszego obszaru biznesu oraz kontrolujecie wskaźniki przyrostowe, a w przypadku danych okresowych wprowadzamy sygnatury “punktów odniesienia / orientacji.
Jeżeli, po danym okresie zapragniecie porównania lub uaktualnienia, prześlecie Państwo nowy plik, a my na Waszym wzorcu (dashboard) danych, wykonamy analizę porównawczą oraz wyznaczymy punkt wyjścia na kolejny okres rozliczeniowy.
W przypadku stałej współpracy – możemy połączyć Państwa dane z Dashboard Waszej Organizacji, które mogą być aktualizowane na bieżąco.
Efekty:
 • efektywne zarządzanie poprzez mierzalne, koherentne z innymi obszarami oraz przyrostowe wskaźniki,
 • możliwość ustalenia ładu Organizacyjnego i Korporacyjnego,
 • skutecznie planowanie oparte o bieżące aktualizowane oraz prezentowane dane,
 • bieżąca kontrola finansowych i niefinansowych aktywów Organizacji,
 • kontrolowanie na bieżąco zmian,
 • zdolność do bieżącej dystrybucji aktualnych danych podległym Liderom lub przełożonym, uzupełniając informacje ze swojego stanowiska pracy,
 • obsługa informacyjna Partnerów,  Inwestorów, etc.
A360 Formy i Cechy
Usługi prowadzimy w formie:
 • online,
 • interim,
 • insourcing,
 • outsourcing,
 • consulting.
Analizy i Dashboard -cechy:
 • online, 
 • dane wejściowe aktualizowane samodzielnie przez Klienta,
 • możliwość prostej integracji importu danych wejściowych do analiz z systemów informatycznych Klienta,
 • wersja stacjonarna i mobilna.

Analizy Wskaźnikowe oraz Panele Zarządzania Wskaźnikowego (Dashboard),
wykonujemy dla Państwa rozwoju:
Biznesu / Obszaru / Stanowiska / Działu / Grupy / Projektów

Biblioteka Analiz/Raportów/Dashboard

Poziom Zadowolenia z Usług Analiz

Referencje