Panel Menadżera On-line - Analizy Towarowe

Efektywności Rotacji Towarów
(rotujący czy nierotujący indeks towarowy)

Efektywność Zapasu Towarowego
(niezbędny czy nadmierny zapas)

Efektywności Utrzymywania Indeksu Towarowego
(opłacalność utrzymywania danego indeksu zapasu)

Towary o największej efektywności kapitałowej
(efektywność zaangażowanego kapitału w stosunku do osiąganej zyskowności na indeksie)

Analiza Interaktywna