Analizy Finansowe

Analizy Finansowe

Przykłady

Analiza EVA – Ekonomiczna Wartość Dodana

Finansowe:

 • RZiS (rachunek zysków i strat)
 • Bilans (w tym uproszczony)
 • analiza NPV,
 • analiza XNPV,
 • analiza deprecjacji okresowej,
 • symulacja MonteCarlo (symulacja prognozy finansowej),
 • analiza dynamiki wyceny, relacji i wrażliwości,
 • przepływy CashFlow,

Finansowe:

 • Discounted Cash Flow Analysis,
 • model wykupu lewarowego “LWO”,
 • “WACC” Średni ważony koszt kapitału,
 • analizy rating’u,
 • cost, benefits, TCO, ROI,
 • analiza EVA – Ekonomiczna Wartość Dodana.

 • EOQ Model,
 • What-If Model (Model “Co jeśli”) (modelowanie wpływu finansowego),

Analiza finansowa: EVA

Tradycyjna Excell 

Analiza finansowa: EVA

Interaktywna Audit360 

Tabela usług analitycznych prowadzonych w formie online 

Usługi analityczne "online" dla MŚPUsługi analityczne online przeznaczone są dla:
- mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (podmiotowe usługi dla MŚP),
- specjalistów Podmiotów MŚP,
- osób fizycznych (pracowników, specjalistów, Liderów, Ekspertów),


Nazwa UsługiModel Usługi
Nazwa UsługiModel Usługi
Analiza rotacji produktów/zapasów,online + walidacja Eksperta
Analiza efektywności sprzedaży, straconych szans,online + walidacja Eksperta
Analiza regionalizacji sprzedaży,online + walidacja Eksperta
Analiza sprzedaży Przedstawicieli Handlowych i Grup Sprzedażowych,online + walidacja Eksperta
Analiza struktury zapasów,online + walidacja Eksperta
Koszty łączne zapasów,online + walidacja Eksperta
Koszty uzupełniania zapasów,online + walidacja Eksperta
Koszty utrzymania zapasów,online + walidacja Eksperta
Koszty braku zapasu,online + walidacja Eksperta
Koszty nadmiaru zapasu,online + walidacja Eksperta
Analiza ABC/XYZ,online + walidacja Eksperta
Analiza MonteCarlo (symulacja prognoz sprzedażowych),online + walidacja Eksperta
Translate »
Secured By miniOrange